Tin tức

BÁO CÁO ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2016 (Update 10 December 2016)

Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin chân thành cám ơn Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử xa gần đã góp tay ủng hộ cứu trợ lũ lụt miền Trung trong thời gian vừa qua. Số tiền đóng góp là $30,932USD.[…]

ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG
(UPDATE 12/10/2016)

ĐỢT 1
STT HỌ VÀ TÊN CHECK No. SỐ TIỀN
1 LON TỪ BI Cash 1070
2 GĐ CHÁNH QUẢNG ĐỨC Check 2000
3 THẦY ĐĂNG ĐAI DŨNG Cash 930
TỔNG CỘNG ĐỢT 1 4000
ĐỢT 2
STT HỌ VÀ TÊN CHECK No. SỐ TIỀN
1 NGAN NGUYEN 1813 75
2 SC THIỀN DUYET 1096 500
3 SON M  LE 1145 200
4 CASEY PHAM 181 20
5 JIMMY PHAM (CHON HUE AN) 2183 100
6 SC THIỀN TUỆ 255 500
7 THUAN T NGUYEN
(CHON PHUONG BINH)
448 200
8 PHUNG M HA 1178 100
9 TIEN D NGUYEN 1022 100
10 SC THIEN CHON 414 100
11 KRISTY M HO 1029 100
12 BRUCE NGUYEN (DIỆU THÔNG) 2092 & 2093 300
13 MAI VAN PHAM 2184 80
14 JOHN TRAN STANTON PAIN 1329 200
15 MY HANH PHAN 1302 200
16 TIEP VAN BUI 3831 400
17 QUANG HUE (CK TIEP BUI) 3828 300
18 TARA DANG 1838 300
19 THUAN DUC NINH 8492 300
20 NANCY VAN 1011 100
21 QUACH NGHIA 2852 100
22 THẦY TRỤ TRÌ TL ĐẠI ĐĂNG CASH 100
23 THẦY ĐĂNG ĐẠI CHÍ CASH 100
24 THẦY TÂM CHÁNH CASH 100
25 SC THUẦN PHƯƠNG CASH 40
26 SC HÒA KIÊN CASH 50
27 SC HUỆ TRƯỞNG CASH 100
28 SC HIỀN NHÂN CASH 100
29 SC THIỀN TẠNG CASH 100
30 SC THIỀN NHƯ CASH 100
31 SC THỂ MINH CASH 60
32 SC TRÍ PHƯỚC ĐỨC CASH 100
33 KHANH NGUYEN CASH 100
34 KHANG NGUYEN CASH 100
35 NGUYEN CHÂU CASH 100
36 SC THIỂN NHU CASH 50
37 SC THIỀN QUANG CASH 100
38 SC HIỀN PHÚC CASH 206
39 SC TRÍ NHỰT CASH 60
40 SC VIÊN PHÚC CASH 100
41 SC HUỆ CHƠN CASH 50
42 HUỲNH HÊN CASH 100
43 CÔ LAN CASH 50
44 HOÀNG & PHƯỢNG CASH 50
45 ÁNH NGUYỄN CASH 20
46 HÙNG HẠNH CASH 50
47 DIỆU HOÀNG CASH 20
48 TƯỜNG VÂN CASH 50
49 TÂM NHẬT QUANG CASH 40
50 GIA NINH CASH 20
51 SỸ & DIỆU KHIẾT CASH 40
52 CHÁNH TÂM THUẦN CASH 100
53 TRỰC TÂM CASH 20
54 MAI CASH 20
55 HIẾU CASH 20
56 THIỆN DŨNG CASH 20
57 GĐ BÀ THÁI CASH 100
58 HUỆ NGUYỄN CASH 100
59 TÔ ÁNH TUYẾT CASH 20
60 GĐ TÂM DỨC CASH 200
61 THÚY LÊ CHƠN HIỀN TỊNH CASH 300
62 NHA SĨ NGHỆ BÙI CASH 200
63 THẦY ĐĂNG ĐỊNH CASH 200
64 SC HUỆ ÁNH CASH 100
65 DIỆU BẢO CASH 30
66 DIỆN LAN CASH 20
67 TÂM TÍN PHÚC CASH 100
68 TÂM PHƯƠNG CASH 70
69 TÂM PHƯƠNG CASH 30
70 THIỀN TỰ GIÁC TÂM CASH 350
71 TÂM THÁI SƠN & CHƠN NHƯ NGỌC CASH 100
72 ĐẠO TRÀNG GIÁC TÂM CASH 600
73 HUỆ ĐỨC CASH 500
74 SC THIỀN NGỘ CASH 100
75 LON TỪ BI CASH 316
76 DIỆU LIÊN CASH 100
77 THẦY ĐĂNG HUY CASH 100
78 NI VIỆN THIỀN VIỆN TL ĐẠI ĐĂNG CASH 200
79 THẦY ĐĂNG ĐỨC CASH 200
80 KHUYẾT DANH CASH 370
81 HUYỀN ĐẠT & THƯỜNG TRÍ CASH 100
82 SC THANH TỊNH GIÁC, SC HIỀN QUANG CASH
& PT Ở SAN JOSE 510
83 PT Ở SANTA ANA & DIỆU THÔNG CASH 2000
TỔNG CỘNG ĐỢT 2 13727
ĐỢT 3
STT HỌ VÀ TÊN CHECK No. SỐ TIỀN
1 CHƠN HẠNH BẢO (ANDREW & RENEE H) CK 1762 100
2 HUNG Q PHAM & HOANG P LAM CK 4131 100
3 ARIE HO CK 1048 50
4 HOA T HANG & HONG THU TONG CK 4005 1050
5 KHUONG B LIEU & LEHA T HO CK 6715 200
6 LUAN NGUYEN & BICHNGOC NGUYEN CK 3097 100
7 LOC PHUC TRINH CK 230 100
8 TRUCANH H NGUYEN CK 2044 100
9 THU-HA NGUYEN CK 542 1000
10 SƯ CÔ HIỀN NHÂN CASH 100
11 AMY NGUYỄN CASH 100
12 ĐỒNG NGUYỄN CASH 50
13 CHƠN AN GIỚI CASH 50
14 BÍCH NGỌC NGUYỄN CASH 100
15 CHƠN BẢO – CHƠN HẠNH CASH 200
16 THẦY ĐĂNG PHỔ CASH 100
17 CÔ HUỆ NHẪN CASH 200
18 THUẬN LÊ CASH 200
19 THUAN DUC NINH & HA MINH TRAN (2nd) CK 8498 100
20 KHUYẾT DANH CASH 835
TỔNG CỘNG ĐỢT 3 4835
ĐỢT 4
STT HỌ VÀ TÊN CHECK No. SỐ TIỀN
1 CHỢ CAO NGUYÊN Tien mat 500
2 HAN LE CHECK 200
3 CUONG MAI CHECK 200
4 JENNIFER LE CHECK 200
5 MONGHA HUYNH CHECK 200
6 TU THIEN PHAM CHECK 200
7 QUANG HUE THANH TIEN MAT 100
8 LOC LE,DIEP NGUYEN CHECK 300
9 VO DANH CHECK 500
10 HONG LIEN THI VO CHECK 100
11 PT CHANH TAM TIEN MAT 560
12 TRAN HONG LOAN TIEN MAT 100
13 CHANH TAM CHON TIEN MAT 200
14 NHU TAM LOSANGELES TIEN MAT 600
15 PT: TV DIEU NHAN Check 1100
16 Tiffani Le Check 100
17 Thu Trang Thai check 100
18 World Products Club, inc check 100
19 Ma co Thuy TIEN MAT 200
20 Co Diệu Chi TIEN MAT 100
21 Tâm Chánh Trực TIEN MAT 300
22 Cô Thuần viên TIEN MAT 100
23 Hữu Đức TIEN MAT 100
24 Sư cô Huệ Phước TIEN MAT 100
25 Gia Dinh SC Hien Tri TIEM MAT 250
26 Kim Jorde check 100
27 Luong truong Tien Mat 120
28 Vo danh Tien mat 240
29 Han Hoang Do Check 300
30 Co Sen Tien mat 100
31 L.Pham Tien mat 250
32 Vo Danh Tien Mat 200
33 Vo Danh Tien Mat 50
34 Chan An & Chanh Tue Tien Mat 100
35   Vo Danh Tien Mat 100
36 Han Vo check 200
37 Quang Le Tiền mặt 100
TỔNG CỘNG ĐỢT 4 8370
TỔNG CỘNG 4 ĐỢT   30932