Audios

LIVE broadcast – Pháp Thoại Chủ Nhật hàng tuần từ 10:30 tới 11:30 sáng.
Điều kiện tiên quyết: Cài đặt Paltalk.  Login Paltalk.
Trong chương trình Paltalk Messenger, click Actions, chọn “Join a Chat Room”.
Vào Room List, chọn Vietnamese language, trong khung “Find and join a room”, đánh vào “dai dang”, enter, liên kết “Thien Vien Truc Lam Dai Dang” sẽ xuất hiện, click vào đây.


Ðây là danh mục toàn bộ những thuyết pháp của Hoà Thượng Thích Thanh Từ và chư Tôn Đức.
Các bài pháp được biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau từ các Thiền Viện và quý Phật tử.

Các Bài Pháp Của Đại Đăng

Khóa Học 4 Năm

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

Thượng Tọa Thích Thông Phương

Thượng Tọa Thích Thông Phương

Chư Tôn Đức