THÔNG BÁO

Thiền viện Đại Đăng xin trân trọng kính mời toàn thể Quý Phật Tử cùng Quý vị Đồng Hương xa gần trở về Thiền Viện Đại Đăng để tham dự đại lễ Vu Lan vào ngày Chủ Nhật 18/8/2019. Chương trình có phần tặng quà cho cha mẹ, kính mời Quý Phật tử đưa cha mẹ đến tham dự.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

CHƯƠNG TRÌNH

Buổi sáng:

08:00 AM - Phật tử vân tập về Thiền viện

08:45 AM - Phật tử trang nghiêm đạo tràng.

09:00 AM

- Cung đón Chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện chính thức hành lễ

- Thông qua chương trình

- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do

- Giới thiệu thành phần tham dự

- Lời khai mạc

- Lễ dâng hoa cúng dường

- Hoài niệm Vu Lan

- Lễ cài hoa hồng

- Tặng quà cho cha mẹ

- Chư Tôn Đức Tăng ban đạo từ

- Khóa lễ Vu Lan

- Chương trình văn nghệ

11:40AM - Thọ trai

Buổi chiều:

01:30 PM - Lễ Quy Y Tam Bảo

02:30 PM - Lễ Tự Tứ

05:00 PM - Hoàn mãn

Thiền Viện Đại Đăng

Kính mời

Lễ Hành Chính

Videos

Bài viết mới nhất