KHÓA TU MÙA THU 7 NGÀY TẠI TVTL ĐẠI ĐĂNG: từ 09/09/2019 đến 15/09/2019

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG

TRUC LAM DAI DANG MONASTERY

6326 CAMINO DEL REY, BONSALL, CA 92003

Tel ( 760) 945 5588

www.thienviendaidang.net

---------------- oOo ----------------

TVTL ĐẠI ĐĂNG xin trân trọng thông báo KHÓA TU MÙA THU 7 ngày từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 tại TVTL Đại Đăng

Quý Tăng Ni và Phật tử không thể theo trọn khóa tu có thể sắp xếp theo thời gian phù hợp của Phật tử, cũng như sáng đi chiều về. Tuy nhiên phải tuân theo nội quy trong thời gian tu tập ở Thiền viện.

Quý vị muốn tham dự khóa tu xin liên lạc với Ban Tổ Chức để sắp xếp chỗ nghỉ ngơi (Email: daidang2012@yahoo.com - điện thoại 760-945-5588.) Chương trình tu tập tùy hỷ đóng góp.

Ban Giáo thọ cho khóa tu: (Sẽ bổ túc sau)

Nội quy và thời khóa tu học trong bảy ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.

Để đạt kết quả trong suốt thời gain tu học. Mỗi thiền sinh phải chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm và giữ đúng quy định như sau:

1. Theo đúng thời khóa trong khóa tu.

2. Gìn giữ tám giới miên mật trong khóa tu.

3. Không nói chuyện riêng.

4. Ra vào thiền đường nhẹ nhàng tránh tiếng động người khác.
Không mang nước uống vào thiền đường.

5. Hạn chế sử dụng điện thoại và đọc sách.

Thiền sinh trong quá trình tu tập có nhu cầu gì xin liên hệ trực tiếp với ban tổ chức.

Thời Khóa Tu Học

4:30am: Thức chúng

5:00am - 6:00am: Tọa thiền

6:15am - 6:45am: Thiền hành - Tập thể dục

7:00am - 7:30am: Ăn sáng

7:30am - 8:30am: Tự do cá nhân

8:30am - 9:15am: Sám Hối Ba Nghiệp

9:30am - 10:30am: Tọa thiền

10:45am - 11:45am: Pháp thoại

12:00am - 12:45pm: Thọ trai

1:00pm - 2:00pm: Chỉ tịnh

2:15pm - 3:15pm: Tọa thiền

3:30pm - 4:30pm: Pháp đàm/Tham vấn

4:45pm - 5:30pm: Sám Hối Sáu Căn

5:30pm - 7:30pm: Dược thực - Tự do cá nhân

7:30pm - 9:00pm: Tọa thiền - Thiền hành

10:00pm: Chỉ tịnh

Lễ Hành Chính

Videos

Bài viết mới nhất