Sách giảng

CHÂN KHÔNG VÀ TÁNH KHÔNG

Tháng 9 năm 2001 Sư Ông đặt chân đến vùng đất Bonsall, Miền Nam California, đã đánh dấu một sự kiện hình thành một ngôi thiền viện có tên Thiền Viện Đại Đăng. Nếu như ai đã có dịp đến TV vào những ngày chắc hẳn không quên bài pháp thoại “Chân Không và Tánh Không” đã được Sư Ông giảng trong thời gian này. Trân trọng kính mời Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử dành chút thời gian nghe lại.