Bài viết hay

THƠ CHÂN HẠNH

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

Đồi vắng vẻ khô cằn, nay sống lại
Chuyển mình nghe tiếng kinh kệ ngày đêm
Lớp y vàng rạng rỡ nét uy nghiêm
Mây ngũ sắc cung nghinh thềm Tỉnh Giác.

Khói hương tỏa mênh mang niềm an lạc
Cung định thiền nao nức dạ chư thiên
Đàn chim xa tung cánh khắp mọi miền
Quay về tổ, triền miên vui học khổ.

Nắng gió Thanh , núi đồi quanh đãi ngộ
Ơn đại Từ, viên mãn độ chúng sanh
Mưa pháp tinh anh, chóp đảnh duyên lành
Ngôi Thiền Viện Đại Đăng ngời muôn thuở.

Mới một thoáng tròn năm như bỡ ngỡ
Quay lại nhìn đã mấy đợt trăng sao
Đuốc tuệ đèn tâm pháp vị dạt dào
Ngày tháng bỗng chơ vơ vào quên lãng.

Những khối nghi chợt biến hình cải dạng
Nhận ra rồi, thực chất chẳng sạch nhơ
Sự hồn nhiên dàn trải tự bao giờ..
Nguyện tinh tấn qua bến bờ tỉnh giác!

CHÂN-HẠNH – 2002