Tin tức

PHIM TÀI LIỆU – PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Mời quý vị và các bạn xem phim tài liệu: Phật hoàng Trần Nhân Tông nhân Lễ Kỷ niệm 705 năm ngày Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà – Phật Hoàng TRẦN NHÂN TÔNG nhập Niết Bàn.

PHIM TÀI LIỆU – PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG – TẬP 1

“Công danh chẳng trọng.
Phú quý chẳng màng.

Tần Hán xưa kia,
Xem đà hèn hạ.

Yên bề phận khó,
Kiếm chốn dưỡng thân.

Khuất tịch non cao.
Náu mình sơn dã.

Vượn mừng hủ hỷ
Làm bạn cùng ta.

Vắng vẻ ngàn kia
Thân lòng hỷ xả.

Rồi

Dốc chí tu hành
Giày sồi, áo vá

Thân này chẳng quản,
Bữa đói, bữa no.

 (Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, Trần Nhân Tông)

PHIM TÀI LIỆU – PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG – TẬP 2

 Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên,
 Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
 Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
 Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.

PHIM TÀI LIỆU – PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG – TẬP 3

Thuở bé đâu từng rõ sắc không
Xuân về rộn rã nức trong lòng.
Chúa Xuân nay bị ta khám phá,
Ngồi lặng nhìn xem rụng cánh hồng.

PHIM TÀI LIỆU – PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG – TẬP 4