Tin tức

HƯƠNG THIỀN TỊNH THẤT HIỀN NHƯ, EL MONTE, CA

HƯƠNG THIỀN TỊNH THẤT HIỀN NHƯ, EL MONTE, CAMột không gian không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ cho một tịnh thất nằm ngay giữa lòng phố thị khá đông dân cư, Thành phố El Monte của California, Tịnh Thất Hiền Như, do Ni sư Thích Nữ Thanh Diệu Pháp trụ trì đã ấm hương vị thiền trong những này cuối tháng Giêng vừa qua.

Nhận lời mời của Ni Chúng và Phật tử, Thầy Trụ Trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng đã ban Pháp từ và giới thiệu Thiền tông Phật Giáo Việt Nam đến Phật tử địa phương tại Tịnh thất.

Phật tử đa số là người Việt Mỹ gốc Hoa cho nên việc đến chùa mang đậm sắc thái tín ngưỡng cúng kiếng cầu tự thì không có gì lạ lẫm. Tuy nhiên, đang sống ở một đất nước mà trình độ văn hóa tiến bộ, tâm thức và trí tuệ được mở rộng thì việc đến chùa niệm Phật, cầu nguyện không thuyết phục được thế hệ trẻ.

Nhìn thấy được khiếm khuyết đó, Thầy Trụ Trì TVTL Đại Đăng đã mượn câu chuyện của Đức Thế Tôn khai trí cho Phật tử tin Phật phải hiểu Phật, hiểu cái biết ở trong ta. Bên cạnh đó Thầy Thích Đăng Huy cùng Phật tử chia sẻ những cái nhất trong đạo Phật…

Bao năm nay Phật tử muốn tu tập thiền chỉ học phương pháp tọa thiền và xả thiền qua băng đĩa hay internet thì nay được Thầy Trụ Trì trực tiếp hướng dẫn. Niềm mong muốn thiết tha của Ni chúng và Phật tử Tịnh Thất Hiền Như là được Tăng đoàn TVTLĐD thường xuyên tổ chức giảng Pháp và chỉ dạy tu tập thiền đã được Thầy Trụ trì hứa khả.

Nhân đây, TVTL Đại Đăng cũng kính xin cám ơn gia đình Phật tử Mã Vân, hơn mười bốn năm qua đã không quản nhọc nhằn, mỗi tháng kêu gọi thân nhân, bạn bè đóng góp của ít lòng nhiều để giúp đỡ chút ít chi phí TV. Cũng như Phật tử Nhựt Bích dù mẹ gìa sức yếu phải chăm nom, một lần đến TV trong tuần, xúc động nhìn thấy bữa cơm của thiền sinh quá đạm bạc, Cô đã thường xuyên cung cấp rau củ và các món đồ khô. Dĩ nhiên còn nhiều Phật tử khác…Cho nên mỗi bữa thọ trai, Tăng chúng luôn được Thầy Trụ Trì nhắc nhở tam đề, ngũ quán, và lời dạy dỗ của Tổ: “Cơm ngày hai bữa, thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu. Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt. Thuốc thang giường chõng bởi do sự nhín ăn bớt mặc của đàn-na. Học đạo tiến tu nhờ lòng từ dạy của Thầy Tổ. Nguyện cho thí chủ ruộng phước thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo.”

Kính xin cám ơn Ni sư Trụ Trì Tịnh thất Hiền Như, Ni chúng đã đón nhận và cho TV cơ hội giới thiệu Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam đến Phật tử.

…Ngày nay đã qua,

Mạng sống giảm dần,

Như cá cạn nước,

Có gì là vui.

Đại chúng!

Phải siêng tinh tấn,

Cứu lửa cháy đầu,

Chỉ nhớ vô thường,

Chớ có buông lung…”

Chúng con kính xin cung thỉnh Quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử lắng nghe những lời chia sẻ Phật Pháp của Thầy Trụ Trì TVTL Đại Đăng tại Tịnh thất Hiền Như do Ni Sư Trụ trì và Phật tử cung cấp.

PHẬT TỬ TIN PHẬT PHẢI HIỂU PHẬT – THƯỢNG TỌA TRỤ TRÌ TVTL ĐẠI ĐĂNG

ĐỨC HẠNH NGƯỜI PHẬT TỬ – THƯỢNG TỌA TRỤ TRÌ TVTL ĐẠI ĐĂNG

CÁI BIẾT TRONG TA – THƯỢNG TỌA TRỤ TRÌ TVTL ĐẠI ĐĂNG

THAM VẤN PHẬT PHÁP – THƯỢNG TỌA TRỤ TRÌ TVTL ĐẠI ĐĂNG

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN – THƯỢNG TỌA TRỤ TRÌ TVTL ĐẠI ĐĂNG

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT – ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG ĐẠO PHẬT - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐĂNG HUY