Xây dựng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

Ban ký sự của Công trình xây dựng TVTLĐD xin được trở lại với quý vị một số hình ảnh của công trường xây dựng trong tháng 5. Những cơn mưa vừa qua cũng làm cho tiến độ công trình có phần chậm hơn; vì là địa thế một sườn đồi được tạo bởi cát và đá cho nên mưa lớn là một nguy cơ lớn làm sạt lỡ đất. Tuy nhiên, những biện pháp chống tình trạng này cũng đã được nhà thầu chuẩn bị trước vì công trình đang trong khoảng thời gian của những cơn mưa chuyển mùa từ xuân sang hạ.

Song song với những công việc của nhà thầu quý thầy của TV cũng tích cực trong các công việc mà có thể tiết kiệm chi phí xây dựng trong khả năng và hợp của luật lệ xây dựng của County San Diego. Bất cứ một công trình nào khi bước vào thực tế cũng đụng phải những khó khăn ngoài dự tính, những chi phí phát sinh cũng làm cho Ban Xây Dựng tính toán trong số tiền eo hẹp đang có.

Từ Thầy Trụ trì, ban lãnh đạo cho đến tất cả các thiền sinh đều hăng hái góp sức cho công việc được tốt đẹp.

Trong thời gian tới ban ký sự sẽ đăng tải những hình ảnh ngày đầu HT Thích Thanh Từ đặt chân đến TV, mong quý vị thường xuyên trở lại thăm trang nhà của chúng tôi. Và cũng mong sự đóng góp cho Công trình xây dựng mau hoàn thành.

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỪ 01/05 ĐẾN 20/05