Xây dựng

BẢN ĐỒ “DETOUR” ĐỂ LÊN THIỀN VIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓNG ĐƯỜNG

Trong thời gian Thiền viện xây dựng có thể con đường lên Thiền viện (TV) từ Camino Del Rey tạm thời đóng lại một vài ngày hay vài giờ…Do đó nếu Quý Tăng Ni Phật tử có nhu cầu đến TV gặp trường hợp này xin vui lòng dùng con đường Wrightwood, đây cũng chính là con đường vào cổng sau của TV.  

Xin nhắc lại Quý vị chỉ TẠM THỜI được dùng con đường Wrightwood trong trường hợp trên hay khẩn cấp.  cổng sau ở con đường Wrightwood luôn luôn đóng cho nên Quý vị cần phải gọi vào TV qua số 760-945-5588, để có người mở cổng.

Vui lòng xem bản đồ và hướng dẫn đường đi dưới đây.

BẢN ĐỒ "DETOUR" ĐỂ LÊN THIỀN VIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓNG ĐƯỜNG