Tin tức

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT KHÓA TU VÀ NGÀY LỄ CỦA HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM/TVTL ĐẠI ĐĂNG TẠI HẢI NGOẠI NĂM 2019

Hội Thiền Học VNHN xin trân trọng thông báo lịch trình các khóa tu và những ngày lễ năm 2019 như sau

(Xin thường xuyên theo dõi, chương trình có thể thay đổi) :

 

1/-THÁNG MỘT:
* Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
+ Ngày 06 / 01 / 2019 T T Thích Tâm Chánh
+ Ngày 13 / 01 / 2019 T T Thích Tỉnh Khang
+ Ngày 20 / 01 / 2019 T T Thích Tuệ Minh
+ Ngày 27 / 01 / 2019 Đ Đ Thích Đạo Thuận

* Khóa tu và các ngày lễ:
+ Ngày 04+05 / 01 / 2019 T T Thích Thông Giải hướng dẫn và thuyết giảng cho khóa tu 2 ngày tại Đạo Tràng Bát Nhã(4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848
+ Ngày 12 +13 / 01 / 2019, nhằm ngày mùng 07, 08 / 12(chạp) năm Mậu Tuất là ngày họp mặt truyền thống của Tông Môn Thiền Phái Trúc Lâm tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu, Ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
+ Ngày Chủ nhựt, 27/01/2019 nhằm ngày 22/Chạp/Mậu Tuất, T V T L Đại Đăng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày viên tịch của Tổ thượng Thiện hạ Hoa.
+ Ngày 30/01/2019 tức 25/Chạp AL/Mậu Tuất: Gói bánh Tết tại Thiền Viện T L Đại Đăng (do Tăng, Ni cùng Phật tử tham dự)

2/-THÁNG HAI:
* Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng tháng hai:
+ Ngày 03 / 02 / 2019 T T Thích Phổ Đức
+ Ngày10 / 02 / 2019 Ni Sư Thích Nữ Thuần Quán
+ Ngày 17 / 02 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Huy
+ Ngày 24 / 02 / 2019 T T Thích Thông Giải

* Chương trình đón xuân Kỷ Hợi:
+ Ngày30 / 01 / 2019, nhằm 25 / tháng chạp / 2018 al, gói bánh tết.
+ Ngày 04 / 02 / 2019 nhằm ngày 30 / 12 / 2018 AL, đêm trừ tịch  Phổ trà tất niên, 12 giờ đêm toàn chúng Tăng, Ni và Phật tử tụng Kinh, lễ Phật đón giao thừa.
+ Ngày 05 / 02 / 2019 nhầm ngày 01 / 01 / 2019 AL Tết Nguyên Đán năm Kỷ Hợi.
Tăng, Ni và Phật tử T V T L Đ Đ chúc tết Ban Lãnh đạo + Ban Lãnh đạo T V T L Đ Đ đáp từ chúc tết đến Tăng, Ni và Phật tử + Bài Pháp đầu năm do T T Thích Tuệ Giác
+ Ngày 07 / 02 / 2019 nhằm ngày 03 / 01 / 2019 AL Viếng tết, mừng tuổi quý Hòa Thượng.
+ Từ ngày 21 đến ngày 25 / 02 / 2019 Lễ Đại Giới Đàn – Làng Mai ở Pháp mời tham dự.

3/-THÁNG BA :
* Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
+ Ngày 03 / 03 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Trí
+ Ngày 10 / 03 / 2019 N S Thích Thuần Quán
+ Ngày 17 / 03 / 2019 Đại Đức Thích Đăng Huy
+ Ngày 24 / 03 / 2019 Đại Đức Thích Đạo Thuận
+ Ngày 31 / 03 / 2019 T T Thích Phổ Đức

* Khóa tu và các ngày lễ :
+ Khóa tu 2 ngày: 01+02 / 03 / 2019  tại Đạo Tràng Bát Nhã San Jose (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848 (T T Thích Phổ Đức)
+ Khóa tu mùa xuân 3 ngày 01+02+02 / 03 / 2019 tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang 26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel: (281)789-6720)
+ Khóa tu mùa xuân 3 ngày: từ 08+09+10 / 03 / 2019 tại Tịnh Thất Hiền Như thành phố Los Angeles. (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731. Tel: (626)442-2062)
+ Khóa tu 2 ngày 23+ 24 / 03 / 2019 tại Thiền Tự Trúc Lâm Tâm Đăng, Add: 7116 N, 54 th Aveneu, Glendale, AZ 85301. Cel: ( 602 ) 570 – 7565
+ Khóa tu 3 ngày 29+30+31 / 03 / 2019 tại Thiền Tự Trúc Lâm Huệ Đăng, Add: 1124 Spring Hill Rd Gilbert, South Carolina 29054 Unitid States. Phone: (805) 201 – 8576

4/-THÁNG TƯ:
* Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 07 / 04 / 2019 T T Thích Tâm Chánh
+ Ngày 14 / 04 / 2019 LỄ KHÁNH THÀNH GIAI ĐOẠN MỘT,
THÀNH TỰU THIỀN ĐƯỜNG THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG
+ Sau ngày Lễ Khánh Thành Thiền Đường là khóa tu mùa xuân 7 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng. (ngày 15 (khai mạc), đến ngày 21 / 04 / 2019 (bế mạc)
+ Ngày 28 / 04 / 2019 T T Thích Tỉnh Khang

* Khóa tu và các ngày lễ:
+ Khóa tu mùa xuân 3 ngày 05+06+07 / 04 / 2019 tại hội trường thành phố Santa Ana (địa chỉ sẽ cập nhật sau)
+ Khóa tu mùa xuân 3 ngày tại thành phố Toronto Canada:
+ Ngày 26+27/ 04 / 2019 Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga ON Canada)
+ Ngày 28 / 04 / 2018 tại Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên thành phố Toronto Canada (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada, Tel: (905) 473-3394)
+ Khóa tu mùa xuân 3 ngày: 03+04+05 / 05 / 2019 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên thành phố Montréal (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332

5/-THÁNG NĂM:
* Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 05 / 05 / 2019 T T Thích Tuệ Minh
+ Ngày 12 / 05 / 2019 T T Thích Thông Giải
+ Ngày 19 / 05 / 2019 T T Thích Tuệ Giác
+ Ngày 26 / 05 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Trí

* Khóa tu và các ngày lễ:
+ Khóa tu mùa xuân 3 ngày: 03+04+05 / 05 / 2019 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên thành phố Montréal (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332
+ Khóa tu 2 ngày 03+04/05 / 04 /2019 tại Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848 ( Thích Tuệ Giác )
+ Lễ Phật Đản sanh tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ ngày: 05 / 05 / 2019 (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 Tel: (480)584-3681)
+ Khóa tu mùa xuân 3 ngày  09+10+11 / 05 / 2019 + Lễ Phật Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121. Tel: (405)424-1788)
+ Ngày 12 / 05 / 2019 lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140. Tel: (8170483-8670)
+ Ngày 18 / 05 / 2019 Lễ Phât Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác (11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841. Tel: 714 – 889 – 0828)
+ Ngày 19 / 05 / 2019 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003. Tel: (760)945-5588)
+ Ngày 25 / 05 / 2019 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672. Tel: (530)676-7108)
+ Ngày 26 / 05 / 2019 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046. Tel: (408)683-4498)

6/-THÁNG SÁU:
* Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 02 / 06 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Trí
+ Ngày 09 / 06 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Huy
+ Ngày 16 / 06 / 2019 Đ Đ Thích Đạo Thuận
+ Ngày 23 / 06 / 2019 T T Thích Phổ Đức
+ Ngày 30 / 06 / 2019 T T Thích Đạo Tuân

* Khóa tu và các ngày lễ:
+ Ngày 02 / 06 / 2019  Lễ Phật Đản tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (8811 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Tel: (714)236-0826)
+ Cùng Ngày 02 / 06 / 2019 Lễ Phật Đản và An cư tại các Thiền Viện
_ Thiền Viện Trúc Lâm Tâm Đăng Tiểu Bang Arizona = Thích Đăng Huy
_ Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Đăng Tại Thành phố New York. = Thích Tuệ Minh
_ Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel: (281)789-6720) = Thích Tỉnh Khang
_ Thiền Tự Trúc Lâm Huệ Đăng Gilberl, South Carolina.= Thích Thông Giải
_ Thiền Tự Trúc Lâm Giác Tâm Minnesota. = Ni sư Thích Nữ Thuần Quán
+ Khóa tu 3 ngày mùa hè từ 31 / 05 đến ngày 01+02 / 06 / 2019 Lễ Phât Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093. Tel: (770)717-1780) = T T Thích Thông Tạng
+ Khóa tu mùa hè 3 ngày 07+08+09 / 06 / 2019 tại Tịnh Thất Hiền Như (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731. Tel: (626)442-2062)
+ Khóa tu mùa hè 3 ngày 21+22+23 / 09 / 2019 tại Thiền Tự Trúc Lâm Minh Chánh 13440 SE, 192 ST, Renton WA 98058, Tel: (253) 631 7346
+ Khóa tu 3 ngày 28+29+30 / 06 / 2019 tại Thiền Tự Trúc Lâm Pháp Đăng, Add: 3565 W Ridge Rd – Rochester – NY 14626. Email: [email protected], Phone: 585 – 755 – 9159

7/-THÁNG BẢY:
* Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 07 / 07 / 2019 T T Thích Tâm Chánh
+ Ngày 14 / 07 / 2019 T T Thích Tỉnh Khang
+ Ngày 21 / 07 / 2019 T T Thích Tuệ Giác
+ Ngày 28 / 07 / 2019 T T Thích Tuệ Minh

* Khóa tu và các ngày lễ:
+ Khóa tu mùa hè 3 ngày 05+06+07 / 07 / 2019 Tại Thiền Viện Trúc Lâm Bồ Đề: 773 Granite ST, Braintree, MA 02184 Tel: (781) 848 3704
+ Khóa tu tháng 7 thường niên tại thành phố San Jose 3 ngày: 12+13+14 / 07 / 2019 tại hội trường Andrew Hill High School (3200 Senter Rd, San Jose, CA 95111)
+ Ngày 20+21 / 07 / 2019, khóa tu tập 2 ngày tại Đạo Tràng Đuốc Tuệ (Trung Tâm Sangha 7641 Talbert Huntington Beach CA 92648)
+ Khóa tu 3 ngày 26+27+28 / 07 / 2019 tại Đạo Tràng Trúc Lâm Giác Tâm (3729 Pilot knob Road, Eagan, MN 55122).

8/-THÁNG TÁM:
* Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 04 / 08 / 2019 T T Thích Thông Giải
+ Ngày 11 / 08 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Trí
+ Ngày 18 / 08 / 2019 Ni sư Thích Nữ Thuần Quán
+ Ngày 25 / 08 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Huy

* Khóa tu và các ngày lễ:
+ Ngày 04 / 08 / 2019 Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 Tel: (480)584-3681)
_ Ngày 08+09+10 / 08 / 2019 Khóa tu 3 ngày, Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121. Tel: (405)424-1788)
+ Ngày 11 / 08 / 2019 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại: Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140. Tel: (8170483-8670)
+ Ngày 17 / 08 / 2019 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác (11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841. Tel: 714 – 889 – 0828)
+ Ngày 18 / 08 / 2019 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng 6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003.
+ Ngày 24 / 08 / 2019 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân Sacramento.  (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672. Tel: (530)676-7108)
+ Ngày 25 / 08 / 2019 lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Jose. (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046. Tel: (408)683-4498)

9/-THÁNG CHÍN:
* Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 01 / 09 2019 Đ Đ Thích Đạo Thuận
+ Ngày 08 / 09 / 2019 T T Thích Phổ Đức
+ Ngày 15 / 09 / 2019 T T Thích Tuệ Giác
+ Ngày 22 / 09 / 2019 T  T Thích Tâm Chánh
+ Ngày 29 / 09 / 2019 T T Thích Tinh Khang

* Khóa tu và các ngày lễ:
Ngày 01 / 09 / 2019 Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (8811 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Tel: (714)236-0826)
+ Khóa tu 2 ngày: 06+07 / 09 / 2019 tại Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848 ( Thích Tuệ Tỉnh )
+ Khóa tu 7 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng từ ngày 09 đên 15 / 09 / 2019
+ Ngày 15 / 09 / 2019 Mừng lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Thiền Viện Trúc Lâm Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall CA 92003. Tel: (760)945-5588)
*/- Chuyến du hóa Châu Âu do T T Thích Tuệ Giác cùng Tăng đoàn Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng tổ chức tại các Đạo Tràng nước: Anh Quôc, Đức Quốc, Pháp Quốc (khởi hành ngày 18 / 09 / 2019. Về Mỹ ngày 14 / 10 / 2019)
+ Khóa tu 3 ngày 20+21+22 / 09 / 2019 ở Anh quốc tại Đạo Tràng Chánh Giác  London
+ Khóa tu 3 ngày 27+28+29 / 09 / 2019 tại Đạo Tràng Trúc Lâm Giác Đăng Đức Quốc
+ Khóa tu 3 ngày 04+05+06 / 10 / 2019 ở Chùa Vĩnh Nghiêm (Hoặc Chùa Linh Thứu) Đức Quốc
+ Cùng khóa tu 3 ngày ở Đức Quốc là khóa tu 3 ngày 04+05+06 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên thành phố Montreal Canada(435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332). do Thượng Tọa Thích ThôngTạng, Thích Thông Giải và Tăng đoàn Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng hướng dẫn.
+ Khóa tu 3 ngày 11+12+13 / 10 / 2019 ở Pháp (Thiền tự TL Thường Lạc 63 Av, Rouget de Lisie, 94400 Vitry/Saine France. Tel: (33)147-186-820)
+ Cùng khóa tu mùa thu 3 ngày ở Pháp: 11+12+13 / 10 / 2019 là khóa tu 3 ngày tổ chức ở 2 địa điểm tại Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga ON Canada) và Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada, Tel: (905) 473-3394) Thành phố Toronto Canada. do Thượng Tọa Thích Thông Tạng, Thích Thông Giải và Tăng đoàn Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng hướng dẫn.
+ Ngày: 14 / 10 / 2019 từ Châu Âu về lại Mỹ quốc.

10/-THÁNG MƯỜI:
* Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 06 / 10 / 2019 T T Thích Tuệ Minh
+ Ngày13 / 10 / 2019 T T Thích Đạo Thuận
+ Ngày20 / 10 / 2019 T T Thích Phổ Đức
+ Ngày 27 / 10 / 2019 Ni Sư Thích Nữ Thuần Quán

* Khóa tu và các ngày lễ:
+ Khóa tu 3 ngày 04+05+06 / 10 / 2019 tại Đạo Tràng Trúc Lâm Giác Đăng Đức Quốc
+ Cùng khóa tu 3 ngày ở Đức Quốc là khóa tu 3 ngày 04+05+06 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên thành phố Montreal Canada(435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332). do Thượng Tọa Thích Thông Tạng, Thích Thông Giải và Tăng đoàn Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng hướng dẫn.
+ Khóa tu 3 ngày 11+12+13 / 10 / 2019 ở Pháp (Thiền tự TL Thường Lạc 63 Av, Rouget de Lisie, 94400 Vitry/Saine France. Tel: (33)147-186-820)
+ Cùng khóa tu mùa thu 3 ngày ở Pháp: 11+12+13 / 10 / 2019 là khóa tu 3 ngày tổ chức ở 2 địa điểm tại Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga ON Canada) và Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada, Tel: (905) 473-3394) Thành phố Toronto Canada. do Thượng Tọa Thích Thông Tạng, Thích Thông Giải và Tăng đoàn Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng hướng dẫn.
+ Ngày: 14 / 10 / 2019 từ Châu Âu về lại Mỹ quốc.
+ Khóa tu Bát Quan Trai ngày 26+27 / 10 / 2019 tại Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh 13440 SE, 192 ST, Renton WA 98058, Tel: (253) 631 7346

11/-THÁNG MƯỜI MỘT:
Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 03 / 11 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Huy
+ Ngày 10 /11 / 2019 T T Thích Thông Giải
+ Ngày17 / 11 / 2019 Đ Đ Thích Đăng Trí
+ Ngày 24 / 11 / 2019 T T Thích Tuệ Giác

* Khóa tu và các ngày lễ:
+ Khóa tu 2 ngày 01+ 02 / 11 / 2019 Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848) (Thượng ToạThích Thông Tạng)
+ Ngày 08,09,10 / 11 / 2019 khóa tu 3 ngày Lễ Chu Niên (16 tuổi thành lập) Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Martin, San Jose (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046. Tel: (408)683-4498)
+ Khóa tu 3 ngày: 22+23+24 /11 / 2019 tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel: (281)789-6720)

12/-THÁNG MƯỜI HAI:
Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
+ Ngày 01 / 12 / 2019 T T Thích Đạo Tuân
+ Ngày 08 / 12 / 2019 T T Thích Tâm Chánh
+ Ngày 15 / 12 / 2019 T T Thích Tỉnh Khang
+ Ngày 22 / 12 / 2019 T T Thích Tuệ Minh
+ Ngày 29 / 12 / 2019 T T Thích Đạo Thuận

Khóa tu và các ngày lễ:
CHUYẾN HANH HƯƠNG 30 NGÀY (Chỉ dự định)
+ Ngày 04/12/2019, từ phi trường San Diego đi Japan
+ Ngày 09/12/2019, từ Japan đi Taiwan
+ Ngày 13/12/2019, từ Taiwan đi China
+ Ngày 19/12/2019, từ China đi Miyanma
+ Ngày 23/12/2019 về Việt Nam
+ Ngày 02 / 01 / 2020, nhằm ngày mùng 8 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tham dự ngày lễ họp mặt truyền thống của Tông môn Thiền Phái Trúc Lâm tại Tổ đình Thiền Viện Trúc Lâm Thường Chiếu
+ Ngày 03/01/2020 về lại Mỹ