Tin tức

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT KHÓA TU VÀ NGÀY LỄ CỦA HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI NĂM 2018 (Cập nhật 20/03/2018)

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT KHÓA TU VÀ NGÀY LỄ CỦA HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI NĂM 2018 (Cập nhật 20/03/2018)THÔNG BÁO

HỘI THIỀN HỌC VNHN xin trân trọng thông báo

 

Lịch trình các khóa tu và những ngày lễ năm 2018 như sau:
(Cập nhật 20/03/2018))

THÁNG MỘT:

 • Hành hương “Tìm Về Xứ Phật” Ấn độ – Nepal – Việt Nam: (từ 09/01 đến 31/01/2018 thăm viếng Ấn độ – Nepal, 01/02 đến 7/02/2018 các TV khu vực miền Nam Việt Nam)

 

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 07/01/2018 T T Thích Đạo Tuân
 • Ngày 14/01/2018 T T Thích Tỉnh Khang
 • Ngày 21/01/2018 T T Thích Tuệ Minh
 • Ngày 28/01/2018 Đ Đ Thích Đạo Thuận

 

 • Khóa tu:
 • Ngày 05 và 06/01/2018 T T Thích Thông Giải hướng dẫn và thuyết giảng khóa tu 2 ngày tại Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 Tel: (408)659-6848
 • Ngày 23 và 24/01/2018, nhằm ngày mùng 07 và 08/ 12 (chạp) năm Mậu Tuất là ngày họp mặt truyền thống của Tông Môn Thiền Phái Trúc Lâm tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu, Ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

 

THÁNG HAI:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 04/02/2018 T T Thích Phổ Đức
 • Ngày 11/02/2018 Ni Sư Thích Nữ Thuần Quán
 • Ngày 18/02/2018 T T Thích Tuệ Giác
 • Ngày 25/02/2018 T T Thích Tuệ Minh

 

 • Chương trình Xuân Mậu Tuất:
 • Ngày 10/01/2018, nhằm ngày 25 tháng Chạp  Âm Lịch, gói bánh Tết.
 • Ngày 15/02/2018 nhầm ngày 30 tháng Chạp Âm Lịch, Phổ trà Tất niên, 12 giờ đêm toàn chúng Tăng, Ni và Phật tử tụng Kinh, Lễ Phật đón giao thừa.
 • Ngày 16/02/2018 nhầm ngày 01 tháng Giêng năm Mậu Tuất, đón Tết Nguyên Đán

Tăng, Ni và Phật tử TVTLĐĐ chúc tết Ban Lãnh đạo – Ban Lãnh đạo TVTLĐĐ đáp từ chúc tết đến Tăng, Ni và Phật tử – Bài Pháp đầu năm do T T Thích Tuệ Giác

 • Ngày 17/02/2018 nhằm ngày 02 tháng Giêng năm Mậu Tuất – Viếng tết, mừng tuổi các Hòa Thượng.

 

THÁNG BA:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 04/03/2018 T T Thích Tỉnh Khang
 • Ngày 11/03/2018 T T Thích Thông Giải
 • Ngày 25/03/2018 Đ Đ Thích Đạo Thuận

 

 • Khóa tu và các ngày lễ :
 • Khóa tu 2 ngày: 02 và 03/03/2018 tại Đại Tràng Bát Nhã San Joes (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 – Tel: (408) 659-6848) – Thích Tỉnh Nghiêm)
 • Khóa tu mùa xuân 7 ngày: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018 tại Thiền Viện TrúcLâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall CA 92003. Tel: (760)945-5588)
 • Khóa tu mùa xuân 3 ngày: 23, 24 và 25/03/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên thành phố Montréal (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332)
 • Khóa tu mùa xuân 3 ngày tại Toronto, Canada:

– 30 và 31/03/2018 Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT.           MississaugaON Canada)

            – Ngày 01/04/2018 tại Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên thành phố Toronto Canada     (22093Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada, Tel: (905) 473-3394)

 

THÁNG TƯ:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 01/04/2017 Đ Đ Thích Đăng Trí
 • Ngày 08/04/2018 T  T Thích Tuệ Minh
 • Ngày 15/04/2018 T T Thích Tỉnh Khang
 • Ngày 22/04/2018 T T Thích Thông Giải
 • Ngày 29/04/2018 Đ Đ Thích Đăng Huy

 

 • Khóa tu và các ngày lễ:
 • Ngày 01/04/2018  tại Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên thành phố Toronto Canada (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada, Tel: (905) 473-3394)
 • Khóa tu mùa xuân 3 ngày: 06, 07 và 08/04/2018 tại Thiền Thất Hiền Như thành phố Los Angeles (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731. Tel: (626)442-2062)
 • Ngày 15/04/2018 tại Đạo Tràng Đuốc Tuệ mời thỉnh T T Thích Tuệ Giác giảng tại (Trung Tâm Sangha 7641 Talbert Huntington Beach CA 92648)
 • Khóa tu 3 ngày: 20, 21 và 22/04/2018 tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp (504 FM 1092 Murphy Road, Stafford TX 77478)
 • Khóa tu 3 ngày: 27, 28 và 29/04/2018 Lễ Phât Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093. Tel: (770)717-1780)

 

THÁNG NĂM :

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 06/05/2018 Ni sư Thích Nữ Thuần Quán
 • Ngày 13/05/2018 Đ Đ Thích Đạo Thuận
 • Ngày 19/05/2018 T T Thích Tuệ Minh
 • Ngày 27/05/2018 T T Thích Tuệ Giác

 

 • Khóa tu và các ngày lễ:
 • Khóa tu 2 ngày: 04 và 05/05/2018 tại Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848 –  Thích Tuệ Giác )
 • Ngày 06/05/2018 Lễ Phật Đản tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 Tel: (480)584-3681)
 • Ngày 13/05/2018 Lễ Phật Đản tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (8811 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Tel: (714)236-0826)
 • Ngày 19/05/2018 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672. Tel: (530)676-7108)
 • Ngày 20/05/2018 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046. Tel: (408)683-4498)
 • Ngày 26/05/2018 Lễ Phât Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác (11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841 – Tel (714) 741-2054)
 • Ngày 27/05/2018 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003. Tel: (760)945-5588)

 

THÁNG SÁU:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 03/06/2018 T T THích Tỉnh Khang
 • Ngày 10/06/2018 T T Thích Thông Giải
 • Ngày 17/06/2018 Ni sư Thích Nữ Thuần Quán
 • Ngày 24/06/2018 Đ Đ Thích Đăng Huy

 

 • Khóa tu và các ngày lễ:
 • Khóa tu 3 ngày: 31/05 và 01, 02/06/2018 + Lễ Phật Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121. Tel: (405)424-1788)
 • Ngày 03/06/2018 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140. Tel: (8170483-8670)
 • Cùng Ngày 03/06/2018 Lễ Phật Đản và An cư tại các Thiền Viện:
 • Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Đăng Tại Thành phô New York.
 • Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel: (281)789-6720)
 • Thiền Tự Trúc Lâm Huệ Đăng Gilberl, South Carolina.
 • Thiền Tự Trúc Lâm Giác Tâm Minnesota (3729 Pilot Knob Rd, Eagan, MN 55122 – Tel (507) 271-7579 or (952) 564-8960)
 • Buổi chiều ngày 10/06/2018  Đạo Tràng Đuốc Tuệ mời thỉnh T T Thích Tuệ Giác giảng tại (Trung Tâm Sangha 7641 Talbert Huntington Beach CA 92648)
 • Khóa tu 3 ngày ngày: 15, 16 và 17/06/2018 Lễ Phât Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093. Tel: (770)717-1780)
 • Khóa tu mùa hè 3 ngày: 29, 30/06 và 01/07/2018 tại Tịnh Thất Hiền Như (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731. Tel: (626)442-2062)

 

THÁNG BẢY:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 01/07/2018 Đ Đ Thích Đạo Thuận
 • Ngày 08/07/2018 T T Thích Tuệ Giác
 • Ngày 15/07/2018 Ni sư Thích Nữ Thuần Quán
 • Ngày 22/07/2018 T T Thích Tỉnh Khang
 • Ngày 29/07/2018 Đ Đ Thích Đăng Huy

 

 • Khóa tu và các ngày lễ:
 • Khóa tu tháng 7 thường niên tại thành phố San Jose 3 ngày: 13, 14 và 15/07/2018 tại hội trường Andrew Hill High School (3200 Senter Rd, San Jose, CA 95111)
 • Khóa tu mùa hè 3 ngày: 20, 21 và 22/7/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Bồ Đề (773 Granttes ST, Braintree, MA 02184. Tel: (781) 848-3704)
 • Khóa tu 3 ngày: 27, 28 và 29/07/2018 tại Đạo Tràng Trúc Lâm Giác Tâm Minnesota (3729 Pilot Knob Rd, Eagan, MN 55122 – Tel (507) 271-7579 or (952) 564-8960)

 

THÁNG TÁM:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 05/08/2018 T T Thích Tâm Chánh
 • Ngày 12/08/2018 Đ Đ Thích Đăng Trí
 • Ngày 19/08/2018 T T Thích Thông Giải
 • Ngày 26/08/2018 T T Thích Tuệ Giác

 

 • Khóa tu và các ngày lễ:
 • Ngày 12/08/2018 Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm
 • Ngày 18/08/2018 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân Sacramento.  (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108)
 • Ngày 19/08/2018 Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Jose. (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046. Tel: (408) 683-4498)
 • Ngày 25/08/2018 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác Santa Ana (11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841 – Tel (714) 741-2054)
 • Ngày 26/08/2018 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm (Đại Đăng 6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003)

 

THÁNG CHÍN:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:
 • Ngày 02/09/2018 T T Thích Tuệ Minh
 • Ngày 09/09/2018 T T Thích Tỉnh Khang
 • Ngày 16/09/2018 Ni Sư Thích Nữ Thuần Quán
 • Ngày 23/09/2018 T T Thích Tâm Chánh
 • Ngày 30/09/2018 Đ Đ Thích Đạo Tuân

 

 • Khóa tu và các ngày lễ:
 • Khóa tu 2 ngày: 31/09 và 01/10/2018 tại Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 – Tel: (408)659-6848) –  Thích Tâm Chánh )
 • Ngày 01/09/2018 Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 7312 – Tel: (405)424-1788)
 • Ngày 02/09/2018 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại: Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140. Tel: (8170483-8670)
 • Ngày 15/09/2018 Mừng lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Thiền Viện Trúc Lâm Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall CA 92003. Tel: (760)945-5588)
 • Ngày 16/09/2018 Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 Tel: (480)584-3681)
 • Khóa tu mùa thu 3 ngày: Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác vào ngày 21, 22 và 23/09/2018 (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093. Tel: (770)717-1780)
 • Ngày 23/09/2018 nhằm ngày 14/08/2018 Âm lịch (Rằm trung thu cho các em thiếu niên) tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall CA 92003. Tel: (760)945-5588)
 • Ngày: 28, 29 và 30/09/2018 Khóa tu 3 ngày, Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel: (281)789-6720)
 • Khóa tu 3 ngày: 29 và 30/9/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332)

 

 • Chuyến du hóa Châu Âu: Pháp – Bỉ – Đức – Thụy Sĩ – Anh (Khởi hành ngày 05/09/2018, về Mỹ ngày 01/10/2018)
 • Khóa tu 3 ngày: 07, 08 và 09/09/2018 ở Pháp (Thiền tự T L Thường Lạc 63 Av, Rouget de Lisie, 94400 Vitry/Saine France. Tel: (33)147-186-820)
 • Khóa tu 3 ngày: 14, 15 và 16/09/2018 ở Chùa Vĩnh Nghiêm Đức Quốc
 • Ngày 21, 22 và 23/09/2018 thuyết giảng các Đạo Tràng tại Đức Quốc
 • Khóa tu 3 ngày: 28, 29 và 30/10/2018 ở Anh quốc tại Đạo Tràng Chánh Giác ở London  (34 Main Street Feltham, Middlesex, TW 13 6ST, United Kingdom)
 • Ngày  01/10/2018 về lại Mỹ quốc.

 

THÁNG MƯỜI:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
 • Ngày 07/10/2018 Đ Đ Thích Đăng Trí
 • Ngày 14/10/2019 T T Thích Thông Giải
 • Ngày 21/10/2018 T T Thích Tuệ Minh
 • Ngày 28/10/2018Đ Đ Thích Đạo Thuận

 

 • Khóa tu và các ngày lễ:
 • Khóa tu 3 ngày: 29 và 30/09/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên, Canada (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332)
 • Khóa tu mùa thu 3 ngày: 06, 07, 08/10/2018 tổ chức ở 2 địa điểm tại Thành phố Toronto Canada:
 1. Ngày 06/10/2018 Tại Đại Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga ON Canada)
 2. Ngày 07/10/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Viên (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada, Tel: (905) 473-3394)
 3. Ngày 08/10/2018 Tại Đại Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga ON Canada)
 • Khóa tu 3 ngày: 19, 20 và 21/10/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121. Tel: (405)424-1788)
 • Khóa tu mùa thu 3 ngày:  26, 27 và 28/10/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140. Tel: (8170483-8670)

 

THÁNG MƯỜI MỘT:

 • Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
 • Ngày 04/11/2018 T T Thích Tuệ Giác
 • Ngày 11/11/2018 Đ Đ Thích Đăng Huy
 • Ngày 18/11/2018 T T Thích Tỉnh Khang
 • Ngày 25/11/2018 Đ Đ Thích Đăng Trí

 

 • Khóa tu và các ngày lễ:
 • Khóa tu 2 ngày: 01 và 02/11/2018 Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848) (Thích Nữ Thuần Tuệ)
 • Khóa tu 7 ngày: 12/11 đến 18/11/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003)

 

THÁNG MƯỜI HAI:

 • Khóa tu 3 ngày: 07, 08 và 09/12/2018 tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel: (281)789-6720)

 

THÁNG MỘT NĂM 2019: (Lên lịch sau)

 

ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI CÁC THIỀN VIỆN, THIỀN TỰ, và ĐẠO TRÀNG SINH HOẠT KHÓA TU NĂM 2018.

1. Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu, Ấp 1C, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ Đình ở Hải Ngoại – Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003 – Tel: (760) 945-5588)
3. Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046 – Tel: (408) 683-4498)
4. Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia, TX 77354 – Tel: (281) 789-6720)
5. Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 – Tel: (480) 584-3681)
6. Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121 – Tel: (405) 424-1788)
7. Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140 – Tel: (817) 483-8670)
8. Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada – Tel: (819) 323-4332)
9. Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Viên (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada – Tel: (905) 473-3394)
10. Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672 – Tel: (530) 676-7108)
11. Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093 – Tel: (770) 717-1780)
12. Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác (11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841 – Tel (714) 741-2054)
13. Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (8811 Katella Ave, Anaheim, CA 92804 – Tel: (714) 236-0826)
14. Thiền Viện Trúc Lâm Bồ Đề (773 Grantte St, Braintree, MA 02184 – Tel: (781) 848- 3704)
15. Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Đăng, Thành phố New York.
16. Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh (13440 SE 192 St, Renton, WA 98058 – Tel (253) 631-7346)
17. Thiền Tự Thường Lạc, (63 Av, Rouget de Lisie, 94400 Vitry/Saine, France – Tel: (33) 147-186-820)
18. Thiền Tự Trúc Lâm Giác Tâm (3729 Pilot Knob Rd, Eagan, MN 55122 – Tel (507) 271-7579 or (952) 564-8960)
19. Thiền Tự Trúc Lâm Huệ Đăng (1124 Sprin Hill Rd, Gilbert, SC 29054)
20. Tịnh Thất Hiền Như (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731 – Tel: (626) 442-2062)
21. Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 – Tel: (408) 659-6848)
22. Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga, ON Canada)
23. Đạo Tràng Chánh Giác (34 Main Street Feltham, Middlesex, TW 13 6ST, United Kingdom)
24. Chùa Tích Lan (3133 Cawthra Rd. Mississauga ON Canada)
25. Sangha Senter (7641 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92648 vào lúc 2:00 pm, ngày12/02/2017.)
26. Hội trường Andrew Hill High School (3200 Senter Rd, San Jose, CA 95111)
27. Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp (504 FM 1092 (Murphy Road) Staford, TX 77478)