Tin tức

LỊCH TRÌNH CÁC KHÓA TU VÀ NGÀY LỄ CỦA HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM 2017 tại HẢI NGOẠI (Cập nhật 15 MARCH 2017)

LỊCH TRÌNH CÁC KHÓA TU VÀ NGÀY LỄ CỦA HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM 2017 tại HẢI NGOẠI (Cập nhật 15 MARCH 2017)VIETNAMESE BUDDHIST MEDITATION CONGREGATION

DAI DANG TRUC LAM MONASTERY
6326 CAMINO DEL REY, BONSALL, CA 92003
Phone & Fax: (760) 945-5588
www.thienviendaidang.net

***************

THÔNG BÁO

HỘI THIỀN HỌC VNHN xin trân trọng thông báo

Lịch trình các Khóa tu và những ngày Lễ năm 2017 như sau:

1.    THÁNG HAI:

•    Ngày 12/02/2017 Đạo Tràng Đuốc Tuệ thỉnh giảng tại (trung tâm) Sangha Senter (7641 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92648 vào lúc 2:00 pm, ngày12/02/2017.)
–    Đề tài: “KHÔNG CÓ AI CẢ”

•    Khóa tu 2 ngày: 25 và 26/02/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh (13440 SE 192 St, Renton, WA 98058 – Tel (253) 631-7346)

2.    THÁNG BA:

•    Khóa tu 2 ngày: 03 và 04/03/2017 tại Đạo Tràng Bát Nhã, San Jose (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 – Tel: (408) 659-6848) (TT. Thích Tỉnh Nghiêm)

•    Khóa tu 2 ngày: 11 và 12/03/2017 tại Thiền tự Trúc Lâm Huệ Đăng (1124 Spring Hill Rd, Gilbert, SC 29054)

•    Khóa tu Mùa Xuân 3 ngày: 24, 25, và 26/03/2017 tại Tịnh Thất Hiền Như, thành phố Los Angeles (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731 – Tel: (626) 442-2062)

3.    THÁNG TƯ:

•    Khóa tu Mùa Xuân 7 ngày: Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall CA 92003 – Tel: (760) 945-5588)

•    Khóa tu Mùa Xuân 3 ngày: 07, 08, và 09/04/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên, Québec (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada – Tel: (819) 323-4332)

•    Khóa tu Mùa Xuân 4 ngày tại thành phố Toronto, Canada:

–    Ngày: 13/04/2017 Thiền Viện Đại Đăng khai mở Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga ON Canada)
–    Ngày: 14 và 15/04/2017 tại Chùa Tích Lan (3133 Cawthra Rd. Mississauga ON Canada)
–    Ngày: 16/04/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Viên (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada – Tel: (905) 473-3394)

•    Khóa tu 2 ngày: 22 và 23/04/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Bồ Đề (773 Grantte St, Braintree, MA 02184 – Tel: (781) 848- 3704)

•    Khóa tu 2 ngày: 28 và 29/04/2017 tại Đạo Tràng Bát Nhã, San Jose (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 – Tel: (408) 659-6848) (TT. Thích Tuệ Giác )

•    Lễ Phật Đản Sanh tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ ngày: 30/04/2017 (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 – Tel: (480) 584-3681)

4.    THÁNG NĂM :

•    Ngày 06/05/2017 Lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672 – Tel: (530) 676-7108)

•    Ngày 07/05/2017 Lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046 – Tel: (408) 683-4498)

•    Ngày 13/05/2017 Lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác  (buổi sáng); Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (buổi chiều) (8811 Katella Ave, Anaheim, CA 92804 – Tel: (714) 236-0826)

•    Ngày 14/05/2017 Lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003 – Tel: (760) 945-5588)

•    Ngày 17, 18, và 19/05/2017 là Khóa tu Mùa Xuân 3 ngày và ngày 20/05/2017 Lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121 – Tel: (405) 424-1788)

•    Ngày 21/05/2017 Lễ Phật Đản và An Cư Kiết Hạ tại:

–    Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140 – Tel: (817) 483-8670)
–    Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Đăng tại Thành phố New York.
–    Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia, TX 77354 – Tel: (281) 789-6720)
–    Thiền Tự Trúc Lâm Huệ Đăng (1124 Spring Hill Rd, Gilbert, SC 29054)
–    Thiền Tự Trúc Lâm Giác Tâm (3729 Pilot Knob Rd, Eagan, MN 55122 – Tel (507) 271-7579 or (952) 564-8960)

•    Ngày: 28/05/2017 Lễ Phât Đản và An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093 – Tel: (770) 717-1780)

5.    THÁNG SÁU:

•    Khóa tu 2 ngày: 02 và 03/06/2017 Tại Đạo Tràng Bát Nhã, San Jose (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 – Tel: (408) 659-6848) (TT. Thích Tâm Chánh )

•    Ngày: 11/06/2017 Thuyết Giảng Phật Pháp tại Chùa Bồ Đề, Santa Ana

•    Khóa tu Mùa Hè 3 ngày: 16, 17, và 18/06/2017 tại Tịnh Thất Hiền Như (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731 – Tel: (626) 442-2062)

•    Khóa tu Mùa Hè 3 ngày: 23, 24, và 25/06/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140 – Tel: (817) 483-8670)

6.    THÁNG BẢY:

•    Khóa tu tháng 7 thường niên tại thành phố San Jose ngày: 07, 08, và 09/07/2017 tại Hội trường Andrew Hill High School (3200 Senter Rd, San Jose, CA 95111)

•    Khóa tu Mùa Hè 3 ngày: 21, 22, và 23/07/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Bồ Đề (773 Granttes St, Braintree, MA 02184 – Tel (781) 717-1780)

•    Khóa tu 2 ngày: 29 và 30/07/2017 tại Thiền tự Trúc Lâm Giác Tâm (3729 Pilot Knob Rd, Eagan, MN 55122 – Tel (507) 271-7579 or (952) 564-8960)

7.    THÁNG TÁM:

•    Ngày 13/08/2017 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác (buổi sáng) và Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (buổi chiều).

•    Ngày 20/08/2017 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093 – Tel: (770) 717-1780)

•    Ngày 26/08/2017 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân Sacramento.  (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672 – Tel: (530) 676-7108)

•    Ngày 27/08/2017 Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Jose. (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046 – Tel: (408) 683-4498)

8.    THÁNG CHÍN:

•    Khóa tu 2 ngày: 01 và 02/09/2017 tại Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 – Tel: (408) 659-6848) (TT Thích Phổ Đức )

•    Ngày 02/09/2017 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 – Tel: (480) 584-3681)

•    Ngày 03/09/2017 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 – Tel: (760) 945-5588)

•    Ngày 09/09/2017 Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121 – Tel: (405) 424-1788)

•    Ngày 10/09/2017 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại: Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140 – Tel: (817) 483-8670)

•    Ngày 15, 16, và 17/09/2017 Khóa tu 3 ngày, Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia, TX 77354 – Tel: (281) 789-6720)

Chuyến du hóa Châu Âu: Pháp – Bỉ – Đức -Thụy Sĩ – Anh (Khởi hành ngày 13/09/2017, về Mỹ ngày 04/10/2017)

  Khóa tu 3 ngày: 15, 16, và 17/09/2017 ở Pháp  – Thiền Tự TL Thường Lạc (63 Av, Rouget de Lisie, 94400 Vitry/Saine France – Tel: (33) 147-186-820)

+   Khóa tu 3 ngày: 22, 23, và 24/09/2017 ở Bỉ và Đức.

  Ngày 25, 26, và 27/09/2017 tham quan Thụy Sĩ, ngày 28/09/2017 sang Anh Quốc.

  Khóa tu 4 ngày ở Anh quốc:

–    Ngày 29 và 30/09/2017 khóa tu 2 ngày tại Đạo Tràng Chánh Giác  ở London  (34 Main Street Feltham, Middlesex, TW 13 6ST, United Kingdom)
–    Ngày 01 và 02/10/2017 (Bổ túc địa điểm khóa tu sau)
–    Ngày 03/10/2017 trở lại Thiền Tự Thường Lạc (Pháp Quốc).
–    Ngày 04/10/2017 về lại Mỹ Quốc.

9.    THÁNG MƯỜI:

•    Ngày 04/10/2017 (Nhằm ngày 15/08 âm lịch – Rằm Trung Thu cho các em thiếu niên) tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 – Tel: (760) 945-5588)

•    Khóa tu Mùa Thu 3 ngày: 07, 08 và 09/10/2017 tổ chức ở 3 địa điểm tại Thành phố Toronto Canada:

–    Ngày 07/10/2017 Chùa Tích Lan (3133 Cawthra Rd, Mississauga ON Canada)
–    Ngày 08/10/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Viên (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada – Tel: (905) 473-3394)
–    Ngày 09/10/2017 tại Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga, ON Canada)

•    Khóa tu Mùa Thu 3 ngày: 13, 14, và 15/10/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332)

•    Khóa tu Mùa Thu 3 ngày: 20, 21, và 22/10/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140. Tel: (817) 483-8670)

•    Khóa tu Mùa Thu 3 ngày: 27, 28, và 29/10/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121. Tel: (405) 424-1788)

10.    THÁNG MƯỜI MỘT:

•    Khóa tu 2 ngày: 03, 04/11/2017 Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408) 659-6848) (Ni sư Thích Nữ Thuần Tuệ)

•    Khóa tu 3 ngày: 03, 04, và 05/11/2017 tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp (504 FM 1092 (Murphy Road) Staford, TX 77478)

•    Ngày 12/11/2017 Lễ Chu Niên (15 tuổi thành lập) Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Jose (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046 – Tel: (408) 683-4498)

•    Khóa tu 7 ngày từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 – Tel (760) 945-5588)

11.    THÁNG MƯỜI HAI:

•    Khóa tu 3 ngày: 08, 09, và 10/12/2017 tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia, TX 77354 – Tel: (281) 789-6720)

12.    THÁNG MỘT NĂM 2018: (Lên lịch sau)

•    Ngày 23 và 24/01/2018 nhằm ngày mùng 07 và 08/12 (chạp) năm Ất Dậu là ngày họp mặt truyền thống của Tông Môn Thiền Phái Trúc Lâm tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu, Ấp 1C, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

13.    THÁNG HAI NĂM 2018: (Lên lịch sau)

•    Ngày 16/02/2018 nhằm ngày mùng 01 tháng Giêng Năm Bính Tuất (Tết Nguyên Đán VN)

14.    THÁNG BA NĂM 2018: (Lên lịch sau)

•    Ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/2018 Chuyến hành hương “TÌM VỀ XỨ PHẬT” (Lịch trình cụ thể thông báo sau)

**********************************

ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI CÁC THIỀN VIỆN, THIỀN TỰ, và ĐẠO TRÀNG SINH HOẠT KHÓA TU NĂM 2017

1. Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu, Ấp 1C, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ Đình ở Hải Ngoại – Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003 – Tel: (760) 945-5588)

3. Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046 – Tel: (408) 683-4498)

4. Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia, TX 77354 – Tel: (281) 789-6720)

5. Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 – Tel: (480) 584-3681)

6. Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121 – Tel: (405) 424-1788)

7. Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140 – Tel: (817) 483-8670)

8. Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên (435 Chemin de la Sablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada – Tel: (819) 323-4332)

9. Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Viên (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada – Tel: (905) 473-3394)

10. Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672 – Tel: (530) 676-7108)

11. Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093 – Tel: (770) 717-1780)

12. Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Giác (11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841 – Tel (714) 741-2054)

13. Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (8811 Katella Ave, Anaheim, CA 92804 – Tel: (714) 236-0826)

14. Thiền Viện Trúc Lâm Bồ Đề (773 Grantte St, Braintree, MA 02184 – Tel: (781) 848- 3704)

15. Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Đăng, Thành phố New York.

16. Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh (13440 SE 192 St, Renton, WA 98058 – Tel (253) 631-7346)

17. Thiền Tự Thường Lạc, (63 Av, Rouget de Lisie, 94400 Vitry/Saine, France – Tel: (33) 147-186-820)

18. Thiền Tự Trúc Lâm Giác Tâm (3729 Pilot Knob Rd, Eagan, MN 55122 – Tel (507) 271-7579 or (952) 564-8960)

19. Thiền Tự Trúc Lâm Huệ Đăng (1124 Sprin Hill Rd, Gilbert, SC 29054)

20. Tịnh Thất Hiền Như (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731 – Tel: (626) 442-2062)

21. Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 – Tel: (408) 659-6848)

22. Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga, ON Canada)

23. Đạo Tràng Chánh Giác (34 Main Street Feltham, Middlesex, TW 13 6ST, United Kingdom)

24. Chùa Tích Lan (3133 Cawthra Rd. Mississauga ON Canada)

25. Sangha Senter (7641 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92648 vào lúc 2:00 pm, ngày12/02/2017.)

26. Hội trường Andrew Hill High School (3200 Senter Rd, San Jose, CA 95111)

27. Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp (504 FM 1092 (Murphy Road) Staford, TX 77478)