Xây dựng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015Công việc tráng xi măng tiếp cho con đường và một vài bãi đậu xe đã được thực hiện trong các ngày qua. Đội thi công về hầm cống được chia ra làm hai nhóm. Một nhóm nhỏ thì vẫn tiếp tục các công việc phía khu vực dưới đồi; nhóm còn lại thì tiếp tục các hầm cống trên khu vực sườn đồi.  Công ty xây dựng phải cắt ra từng công đoạn như vậy vì lý do khi thực hiện có sự giám sát thường xuyên của Quận hạt San Diego, tạm gọi là duyệt xét từng phần coi có đúng yêu cầu luật lệ địa phương hay không.  Điều này cũng làm cho tiến trình thi công có chút chậm lại nhưng là một công việc rất tốt, bảo đảm chất lượng và đúng kỷ thuật, các khoản duyệt xét của chính quyền đem lại lợi ích cho người dân và giúp các công ty xây dựng làm việc có trách nhiệm hơn; dù biết rằng công ty Hamann đang thi công cho Thiền viện đã có có tên tuổi và uy tín để đứng vững hơn 60 năm trên thương trường.

Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, các chùa và TV chắc chắn không thể vắng bóng Lễ Bông Hồng Cài Áo.  Khi biết TV cần khoảnh đất sạch sẽ để làm khán đài cho Lễ, họ đã cố gắng hoàn tất việc tráng xi măng bãi đậu xe trước Tăng xá tuần qua…

Không để cho quý vị chờ đợi lâu, xin kính mời hãy cùng ống kính chúng con dạo mắt tham quan…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

Đây là khoảnh đất trước “chuồng ngựa” (Tăng xá), lúc trước là nhà kho và cũng là nơi mà TV dùng để làm khán đài tổ chức các buổi Lễ lớn…Họ đang ráo riết hoàn tất để TVcó nơi tổ chức Đại Lễ Vu Lan…mong rằng Quý Tăng Ni Phật tử dành chút thời gian về TV vào ngày Chủ Nhật 23/08/2015, trước tham dự Đại Lễ, sau tham quan công trình…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

Phía dưới bãi đậu xe 80% diện tích là hệ thống nước thải, nước mưa và hầm cống…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

Tạm dừng tham quan công việc tráng xi măng…tiếp theo là những công đoạn đường thoát nước phía trên sườn đồi.  Quả thật chúng con cũng không ngờ rằng quá nhiều hầm thoát nước mua như thế…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

Đây là đường Wright Wood. con đường thứ hai để vào TV, chính là cổng sau mà trước kia chưa có. Khi tiến hành làm hệ thống thoát nước chữa lửa cũng như đưa nguồn nước sử dụng từ thành phố vào TV, công ty đã phải cắt, đào một đoạn đường khá dài, nay cần phải làm lại như cũ…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

Đường cắt thật thẳng tấp…rất đẹp mắt…không phải chỉ đơn giản như vậy thôi mà khi hoàn thành còn phải làm sạch sẽ các bụi cát còn vấn vương…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

Những miếng sắt thép thật dày được đặt lên khi công việc chưa hoàn tất..nhằm bảo đảm sự an toàn cho dân cư qua lại trong lúc công việc vẫn đang tiến triển…

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TỪ 28/07 ĐẾN 07/08/2015

Đây chưa phải là tấm hình cuối cùng của công trình vĩ đại đối với cộng đồng dân tộc thiểu số nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng trên xứ người…niềm trăn trở…lo lắng cho công trình không bị gián đoạn đang len lén đi vào tâm tư của mỗi cá nhân người Phật tử gần xa quý mến Hòa thượng Ân Sư, người đã có công phục hưng lại dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử.  Sáng nay vô tình chúng con cầm được cuốn “Đặc san Lễ An Vị Phật” của Thiền viện Đại Đăng phát hành vào ngày 15/9/2001.  Thấm thoát đó mà cũng gần 15 năm, lật từng trang…đọc từng dòng chữ…người thì còn đây…người thì đã đi…đi để rồi mai này trở lại Đại Đăng với một hình hài mới…cũng có người đi vì những phiền não, vì không hiểu nhau…chúng con chợt nhớ đến bài thi kệ “Ngôn Hoài” của Thiền sư Không Lộ, đã được Sư Ông Thích Thanh Từ phóng dịch:

Chọn nơi xa vắng hợp lòng quê,

Năm tròn mặc khách đến hay về.

Có khi tiến thẳng lên đỉnh núi,

Mây tan trăng hiện tiếng cười hề!

Xin cầu nguyện Chư Phật Mười Phương luôn gia hộ cho Quý Tăng Ni Phật tử thân tâm sáu thời thường an lạc!

Trân kính,

Ban Ký Sự