Tin tức

HÀNH HƯƠNG BẮC-NAM ẤN ĐỘ – NEPAL 2018: “TÌM VỀ XỨ PHẬT”

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG
“TÌM VỀ XỨ PHẬT”

HÀNH HƯƠNG BẮC- NAM ẤN ĐỘ – NEPAL 2018

(Từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2018 DL)
(Lưu ý: rời Mỹ từ ngày 07/01/2018)

Thừa lệnh Hòa Thượng Ân Sư,  Hòa Thượng Trụ Trì TV Thường Chiếu đã cho phép Thượng Tọa Trụ Trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng Thích Tuệ Giác dẫn dắt Phật tử hành hương “Tìm Về Xứ Phật”.

Là người con Phật, với lòng khát khao có một duyên lành được tháp tùng một cuộc hành hương chiêm bái những thánh tích thiêng liêng của Đức Bổn Sư là một mãn nguyện, là một việc nên làm một lần trong đời.

Chúng ta đã được biết các địa danh, những thánh tích qua những trang sách, thước phim tài liệu, nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng, cảm nhận những gì còn lại qua tàn phá của thời gian mà Đức Phật đã đề cập trong bài Pháp đầu tiên về chân lý “Thành Trụ Hoại Không”.  Người Phật tử hành hương cần hiểu rỏ mục đích của chuyến hành hương; nó không như những chuyến du lịch của một du khách tham quan ngắm cảnh, mà là một cơ hội, một phước duyên lớn trong đời để chúng ta tìm về cội nguồn tâm linh để tín tâm về giáo pháp của Ngài ngày càng tăng trưởng trong ta.

Hãy cùng Tăng đoàn TVTL Đại Đăng “Tìm Về Xứ Phật” để thăm viếng, chiêm bái những địa danh, thanh tích đặc biệt trải dài trong suốt  80 năm cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Kính mời,

Thích Đăng Đại Dũng