Tin tức

THÔNG BÁO KHÓA TU MÙA HÈ ngày 23, 24 và 25/06/2017 tại TV QUANG CHIẾU, DALAS, TX

THÔNG BÁO

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Thiền Viện Quang Chiếu  kính thông báo đến Quý Phật Tử :

Khóa Tu Mùa Hè 2017 (3 ngày)

Hội đủ duyên lành Thiền Viện Quang Chiếu sẽ tổ chức

  • Khóa Tu Mùa Hè 2017 vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 6 năm 2017 (ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Tuệ Giác, Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (California, Hoa Kỳ).

  • Khai mạc:  8  giờ  sáng ngày Thứ Sáu 23 tháng 6 năm 2017
  • Bế mạc   :  5 giờ chiều ngày Chủ Nhật 25 tháng 6 năm 2017

Kính mong Quý Phật Tử sắp xếp thì giờ về tham dự Khóa Tu 3 ngày, xin ghi danh hoặc liên lạc tại :

1.  Phòng Phát Hành Thiền Viện Quang Chiếu

5251 Rendon Road, Fort worth  , TX 76140
ĐT:  ( 817) 483- 8670

2.  Sư Cô Huệ Thanh: ĐT (817)  845- 0390

3.  Sư Cô Thuần Châu: ĐT (817) 501 -0119

4.  Email : [email protected]

Trân trọng kính mời!

TV Quang Chiếu