Tin tức

LỊCH TRÌNH THĂM VIẾNG CÁC THIỀN VIỆN CỦA HT GIÁC THIÊN (ĐẮC HUYỀN) NĂM 2017

TVTL Đại Đăng xin trân trọng kính thông báo lịch trình thăm viếng các thiền viện khu vực miền tây nước Mỹ của HT Giác Thiên:
1- Ngày 19/10/2017 đến 24/10/2017 Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh
2- Ngày 25/10/2017 đến 30/10/2017 Thiền viện Trúc Lâm Chơn Tâm
3- Ngày 31/10/2017 đến 06/11/2017 Thiền viện Trúc Lâm Từ Quang
4- Ngày 07/11/2017 đến 12/11/2017 Thiền viện Trúc Lâm Vô Ưu và Diệu Nhân
5- Ngày 13/11/2017 đến 18/11/2017 Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
6- Ngày 19/11/2017 Thiền viện Trúc Lâm Chánh Tâm
7- Ngày 23/11/2017 đến 25/11/2017 Thiền viện Trúc Lâm Diệu Nhân
8- Ngày 26/11/2017 Thiền viện Trúc Lâm Chân Giác
9- Ngày 29/11/2017 đến 04/12/2017 Thiền viện Trúc Lâm Hoa Từ

Kính xin Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử liên lạc trực tiếp các thiền viện theo lịch trình để biết sinh hoạt chi tiết.

 

Địa chỉ và số điện thoại của các thiền viện HT sẽ thăm viếng:
1. Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh (13440 SE 192 St, Renton, WA 98058 – Tel (253) 631-7346)
2. Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121 – Tel: (405) 424-1788)
3. Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia, TX 77354 – Tel: (281) 789-6720)
4. Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046 – Tel: (408) 683-4498)
5. Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 – Tel (760) 945-5588)
6. Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (8811 Katella Ave, Anaheim, CA 92804 – Tel: (714) 236-0826)
7. Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672 – Tel: (530) 676-7108)
8. Thiền Viện Trúc Lâm Chân Giác (11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841 – Tel (714) 741-2054)
9. Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 – Tel: (480) 584-3681)