Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

PHÁP ÂM MP3 - TT TUỆ GIÁC

Pháp Âm Mp3: Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải - TT Tuệ Giác

Bấm nút PLAY rồi đợi vài giây (hoặc lâu hơn tùy theo tốc độ đường truyền internet) để nghe pháp.

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 1
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 2
Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - 3
... ...

Pháp Âm Mp3: Kinh Thập Thiện - TT Tuệ Giác

Bấm nút PLAY rồi đợi vài giây (hoặc lâu hơn tùy theo tốc độ đường truyền internet) để nghe pháp.

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Kinh Thập Thiện 1
Kinh Thập Thiện 2
Kinh Thập Thiện 3
... ...

Pháp Âm Mp3: Kinh Tăng Nhất A Hàm 1 - TT Tuệ Giác

Bấm nút PLAY rồi đợi vài giây (hoặc lâu hơn tùy theo tốc độ đường truyền internet) để nghe pháp.

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tăng Nhất A Hàm 1-42
Tăng Nhất A Hàm 1-41
Tăng Nhất A Hàm 1-40
... ...

Pháp Âm Mp3: Chìa Khóa Học Phật - TT Tuệ Giác

Bấm nút PLAY rồi đợi vài giây (hoặc lâu hơn tùy theo tốc độ đường truyền internet) để nghe pháp.

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Chìa Khóa Học Phật 01
Chìa Khóa Học Phật 02
Chìa Khóa Học Phật 03
Chìa Khóa Học Phật 04
... ...

Pháp Âm Mp3: Các Bài Pháp Của Thầy Thích Tuệ Giác

Bấm nút PLAY rồi đợi vài giây (hoặc lâu hơn tùy theo tốc độ đường truyền internet) để nghe pháp.

Lể Đức Phật Giáng Sanh
Tự Do Tuyệt Đối T1
Tự Do Tuyệt Đối T2
... ...