Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

XÂY DỰNG

HINH ẢNH SAN ỦI ĐẤT SƯỜN ĐỒI

Một số hình ảnh đang san ủi sườn đồi, nơi sẽ xây dựng Chánh điện, Thiền đường, và Tăng đường, sẽ hướng về phía Tây, cũng có nghĩa nhìn về hướng phía biển Thái Bình Dương, cách nửa vòng trái đất là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử đang được phục hưng.

Thể loại: 

HÌNH ẢNH SAN ỦI MẶT BẰNG XÂY DỰNG TVTL ĐẠI ĐĂNG

Xin giới thiệu vài hình ảnh Công ty Hamann Construction Inc. đang tiến hành giai đoạn thứ nhất san ủi mặt bằng, những khoảng đất thật cứng ngoài dự tính của họ.  Đây là phần đất cho bãi đậu xe và đường lên Chánh điện, Thiền đường, và Tăng đường.

Thể loại: 

LỄ HƯNG CÔNG XÂY DỰNG THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG

https://www.youtube.com/watch?v=DUS-GOsjAdc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=quYeVxeS9CE&feature=youtu.be

Qúy Phật Tử phát tâm cúng dường xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin gửi về 6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 Tel:(760) 945-5588 (760) 207- 0474 Thượng Tọa Tuệ Giác & Thầy Thông Giải. check xin đề: Vietnamese Buddhist Meditation Congregation.

Thể loại: 

Pages