Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

PHÁP PHẬT LÀ THUỐC TRỊ TÂM BỊNH CỦA CHÚNG SANH

HT Thích Thanh Từ

Chúng ta phải biết những gì đức Phật dạy là những phương thuốc trị bệnh cho chúng sanh hết khổ. Từ bệnh tham, bệnh sân, bệnh si v.v... những bệnh đó bớt được là bớt khổ. Nếu được hết sạch thì sẽ đi đến chỗ giải thoát sanh tử. Những phương pháp Phật dạy gọi là đạo đế. Dứt được mầm đau khổ là diệt đế, là giải thoát sanh tử. [...]

Thể loại: 

BẢN CHẤT TÂM

Ni sư Ayya Khema

Con đường tâm linh trọn vẹn là con đường của sự thanh tịnh hóa, có nghĩa là sự buông xả liên tục, không ngừng nghỉ. Vấn đề là nhận ra được những phiền não nội tâm và huân tập để buông bỏ chúng. Thiền là phương tiện để rèn luyện nghệ thuật xả bỏ.[...]

Thể loại: 

NHỮNG GIÁ TRỊ TRONG CUỘC SỐNG

Nguyên Minh

...Mỗi một giá trị mà ta tạo ra và tích lũy trong cuộc sống đều có sự góp phần nhất định trong việc tạo thành giá trị chung của đời sống, nhưng tất cả các giá trị ấy đều hướng đến một mục đích cao nhất là kiến tạo một đời sống an vui, hạnh phúc. Và để đạt được mục đích này thì việc quan tâm tu dưỡng, rèn luyện một ý thức hiền thiện lại là yếu tố đóng vai trò quyết định nhất.[...]

Thể loại: 

TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ

HT Thích Thanh Từ

Từ các bậc tiền bối trao truyền đến nay, không từng dạy người cầu hiểu cầu biết, chỉ nói “học đạo” là lời để tiếp dẫn. Nhưng, đạo cũng không thể học, còn nghĩ học hiểu trở thành mê đạo. Đạo không có chỗ nơi gọi tâm Đại thừa. Tâm này không ở trong, ngoài, chặn giữa, thật không có chỗ nơi, hay nhất là không được khởi hiểu biết. [...]

TRÁI TIM THIỀN TẬP

Sharon Salzberg

Trong cuộc sống hằng ngày, sẽ có biết bao nhiêu lần ta bị rơi vào thất niệm, phản ứng theo thói quen hoặc tách rời với giây phút hiện tại. Nhưng một khi ý thức được điều ấy, ta chỉ cần bắt đầu lại là đủ. Thật ra, ngay khi ta vừa ý thức được mình đánh mất chánh niệm, là ta đã tìm lại được nó rồi, vì sự nhận diện ấy tự chính nó là một chức năng của chánh niệm.[...]

Thể loại: 

Ý NGHĨA TÙY DUYÊN

HT Thích Thanh Từ

Ý nghĩa tùy duyên, thì đây là một chỗ sống, không phải là chỗ lý luận hay chỗ bắt chước, bởi vì khi chúng ta bắt chước thì nó không còn là tùy duyên nữa, bởi khi bắt chước là nó có cái khuôn rồi. Cho nên ý nghĩa này rất quan trọng mà lâu nay nhiều người lại hiểu lầm rồi cũng dễ lạm dụng nó nữa.[...]

Thể loại: 

TUỔI TRẺ VỚI VẤN ĐỀ DIỆT DỤC

HT Thích Thanh Từ

Tuổi thanh niên là tuổi mong muốn ước mơ, nếu mong muốn xứng với khả năng, hợp với hoàn cảnh là tiến bộ. Trái lại, khả năng một mà mong muốn mười, ước mơ những điều huyễn hoặc viển vông, đó là đi quá đà, chỉ chuốc lấy những thất vọng và đau khổ. [...]

Thể loại: 

FIVE HINDRANCES (NĂM CHƯỚNG NGẠI CỦA NGƯỜI TU)

Ajahn Brahmavamso

Any problem which arises in meditation will be one of these Five Hindrances, or a combination. So, if one experiences any difficulty, use the scheme of the Five Hindrances as a 'check list' to identify the main problem. Then you will know the appropriate remedy, apply it carefully, and go beyond the obstacle into deeper meditation...(song ngữ)[...]

Thể loại: 

THIỀN TẠI CÔNG SỞ

Gerry Shishin Wick Sensel

...Không có một công thức chung nào để trở thành một nhà điều hành giỏi. Ðức Phật gọi sự thực hiện công thức này, nhất định này là Upaya, hay "phương tiện thiên xảo". Mỗi người có một cá tính và mỗi hoàn cảnh mỗi khác...Phương tiện thiện xảo để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho nhân viên của mình.[...]

Thể loại: 

ĐẠO PHẬT VÀ TUỔI TRẺ

HT Thích Thanh Từ

Phật dạy: “Ngươi nói: Tôi còn trẻ cần phải chơi bời vui vẻ, đến ngày già sẽ tu. Nhưng cái chết có khác nào kẻ cướp cầm gươm bén theo rình rập ngươi, một miếng mồi ngon của nó; như vậy làm sao ngươi chắc mà đợi đến ngày già đặng đưa tâm trí qua đường Đạo đức!”

Thể loại: 

Pages