Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Lễ Tất Niên và Xuân Giáp Ngọ 2014

Thời gian đi qua đã hết một năm, hôm nay đã đến ngày cuối năm, Quý Phật Tử trở về Thiền Viện Đại Đăng tham dự Lễ Tất Niên, và đón Xuân Giáp Ngọ, quý Phật tử báo cáo tu học và chúc Tết lên chư Tăng Ni, chư Tăng Ni chúc lành năm mới và phát lộc đầu năm. Dưới đây một số hình ảnh.

Lễ Tất Niên Tại Thiền Viện Chánh Tâm 2014

Thiền Viện Chánh Tâm, trực thuộc hội Thiền Học Hải Ngoại, thành lập năm 2007 do các Phật tử Quận cam thành lập cúng dường lên Hoà Thượng Tôn sư. Hôm nay ngày cuối năm chư Tăng Thiền Viện Đại Đăng về chứng minh lễ tất niên, quý Phật tử báo cáo suốt một năm tu học lên chư Tăng chứng minh.

Giỗ Tổ lần thứ 41- Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa

Sáng ngày 19 tháng chạp Quý Tỵ (nhằm 19/01/2014). toàn thể chư Tôn đức Tăng , Ni và Phật tử huân tập đông đủ về Tổ đình Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng thành kính, trang nghiêm khai lễ cúng giỗ tổ lần thứ 41 cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa. Buổi lễ chính thức bắt đầu với các nghi thức tụng kinh, dâng hương, dâng trà, toàn thề chư Tăng, Ni và Phật tử thành tâm hướng về Tổ sư đảnh lễ cúng dường.

Lễ Phật thành Đạo - Ngày truyền thống Tông môn

Ngày mùng 8 tháng chạp năm Quý Tỵ (nhằm ngày 08/01/2014) kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Mâu Ni thành Đạo cũng là ngày truyền thống tông môn Thiền Phái Trúc Lâm. Theo thông lệ hàng năm toàn thể chư Tăng, Ni lãnh đạo các Thiền viện trong tông môn trong và ngoài nước và Phật tử từ các đạo tràng đã huân tập về Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu để đãnh lễ, vấn an sức khỏe Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ và và tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Hòa thượng Thích Nhật Quang, trưởng ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm thay mặt cho toàn thể chư Tăng, Ni dâng lời tác bạch lên Hòa thượng Tôn Sư.

Kỷ niệm - PHẬT THÀNH ĐẠO

Nam-mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca-mâu-ni Phật tác đại chứng minh.

Cung kính ngưỡng bạch đức Từ phụ,

Hôm nay toàn thể tăng ni Phật tử chúng con cùng nhau một dạ chí thành hướng về đấng cha lành, kính mừng kỷ niệm ngày đức Thế Tôn thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ngày ánh sáng của trí tuệ và từ bi được soi sáng khắp cõi nhân gian.

Khóa Tu Tại San Diego

Ngày 22/12/2013 nhận lời mời quý Phật tử tại San Diego. chư Tăng Thiền Viện Đại Đăng tổ chức khóa tu một ngày . Nhìn chung đạo tràng tu tập tốt và cũng là động lực mạnh cho quý Phật tử càng ham tu ham học. Đó là sự phát triển quý báu cho Phật tử San Diego. Thiền viện Đại Đăng xin giới thiệu một vài hình ảnh tu tập:

Khóa Tu Tập Tại Huntington Beach

Ngày 15/12/2013 nhận lời mời quý Phật tử tại Đạo tràng Sangha tại Huntington beach. Chư Tăng Thiền Viện Đại Đăng tổ chức khóa tu tập một tuần lễ. Nhận thấy quý Phật tử tu học rất cao. 

Thiền viện Đại Đăng xin giới thiệu một vài hình ảnh tu tập:

Thông Báo Chương Trình Lễ Tất Niên Quý Tỵ

Thiền Viện Đại Đăng trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Phật Tử được rõ:

Chương Trình Lễ Tất Niên Quý Tỵ và đón Xuân Giáp Ngọ.

Ngày 30: năm Quý Tỵ ( Tức thứ năm ngày 30 - 01-năm 2014)

4: 00 PM Sám hối cuối năm.

5: 00 PM Tiểu thực chiều.

6:00 PM Tiệc Phổ Trà tất niên.

Thông Báo

Thiền Viện Đại Đăng Trân Trọng Thông Báo:
 
Nhằm mục đích quảng bá đường lối tu Thiền của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam,
 
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
 
Thiền Viện Đại Đăng sẽ tổ chức một ngày tu tập:

Pages