Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

VUI THAY PHẬT RA ĐỜI - BLESSED IS THE BIRTH OF BUDDHAS

VUI THAY PHẬT RA ĐỜI - Nhạc sĩ Tâm Đức - Ca sĩ Đức Tuấn

Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh
Hạnh phúc thay Giáo Pháp cao minh
Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp
Hạnh phúc thay Tứ Chúng đồng tu.

197. Vui thay, chúng ta sống
Không hận giữa hận thù
Giữa những người thù hận
Ta sống không hận thù.

198. Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh giữa ốm đau!
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau.

199. Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.

200. Vui thay chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta.
Ta sẻ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm.

173. Ai dùng các hạnh lành,
Làm xóa mờ nghiệp ác,
Chói sáng rực đời này,
Như trăng thoát mây che.

194. Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu vui thay!

BLESSED IS THE BIRTH OF BUDDHAS - Singer: Andrew Capra

Oh what a blessing, the birth of Buddhas
What a blessing, true Dhamma words
Blessing of Sangha’s concord
Blessing to all those who strive.

How happily we live, friendly among the hostile
We dwell free from hate,

How happily we live among misery
Among miserable men we dwell free from sorrow.

How happily we live, unfrenzied among the frenzied
We dwell free from confusion.

How happily we live with nothing
Joyful like radiant Gods.

Who by wholesome kamma,
Covers evil done
Bringing light to the world
Like the moon when free from clouds.

So blessed is the birth of the Buddhas,
The Dhamma teachings,
The Sangha harmony,
Blessed is their striving.