Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG
DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2
CẬP NHẬT NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2016
 
Sư Cô Chơn Ngộ Tâm  $8,000
Sư Cô Chơn Tâm  $5,000
Sư Cô Hiền Thường  $5,000
Sư Cô Hiền Ngộ, Canada  $5,000
Sư Cô Huệ Ánh  $5,000
Sư Cô Huệ Chơn  $5,000
Sư Cô Huệ Trưởng & Hiền Nhân  $5,000
Sư Cô Thiền Phúc & Chánh Quang Tín   $5,000
Sư Cô Thiền Tâm  $5,000
Sư Cô Thiền Tuệ & Chơn Tâm Viên  $10,000
Thầy Kiến Giải  $25,000
Chánh Đạo, Chân Hạnh, Chân Bảo  $20,000 
Chánh Phổ Quang và Chơn Huệ An  $5,000
Chơn An Bạch   $5,000
Chơn An Định  $5,000
Chơn Hoa  $5,000
Chơn Phương Bình  $5,000
Chơn Phương Vân  $2,500
Chơn Tịnh Thủy  $5,000
Diệu Nhựt & Diệu Nguyệt  $5,000
Đỗ Mỹ Phương  $5,000
Gia Đình cô (Chơn Nguyện)   $5,000
Gia Đình Cô Chơn Ngộ  $5,000
Gia Đình Cô Thuần Viên  $5,000
Hồ Ngọc Hải & Hồ Thị Kim Cúc  $10,000
Lạc Huỳnh Trí (Minh Huệ)  $5,000
Lê Minh Kiệt  $5,000
Lê Ngô  $5,000
Lê Thanh Hoà & Mỹ Hạnh  $10,000
Lê V Lộc & Nguyễn N Diệp  $5,000
Lệ Vân  $5,000
Ngọc Mai & Thiên Bảo  $5,000
Nguyễn Charles & Huỳnh Judy  $5,000
Nguyên Hiếu  $5,000
Nguyên Tâm CANADA - $5,000
Nguyễn Thanh Báu (Chân Diệu Tịnh)  $5,000
Nguyễn Thế Hùng - $20,000
Nguyên Trực & Gia Ninh  $5,000
Nguyễn Trúc (Diệu Minh)  $5,000
Nguyễn Xuân Quang  $5,000
Như Nguyên Tô Ánh Tuyết  $5,000
Phạm Thanh Hương (Diệu Khiết)  $5,000
Phạm Thị Út  $5,000
Phan Hoàng Duyên (Huệ Cúc)  $5,000
Pháp Đăng & Diệu Hương  $5,000
Tâm Đức  $10,000
Tâm Trăng Sáng & Tâm Điềm Lành  $10,000
Thiện Đăng & Nguyệt Châu  $5,000
Trực Tâm & Chân An  $5,000
Tuệ Phi & Từ Tín  $5,000
Vô Danh  $5,000
Vô Danh  $5,000
Võ Kiều  $5,000
Lạc Huỳnh Trí ( PD: Minh Huệ)  $5,000
Sư Cô Trí Nghiêm và Gia đình  $5,000
Huy Minh Nguyễn                       $5,000
Gia đình Đỗ Lân                        $10,000
Sư Cô kính Huyền                      $5,000
Gia đình Nhân Dũng Nhân Hòa  $5,000
Gia đình Huệ Hằng                     $5,000
Danny Lam PD: Tuệ Đức           $5,000
Hồng Nguyễn PD: Diệu Hoa      $5,000
Pau Hùng Cao                           $5,000
Cathy kim Huỳnh                       $5,000
Sư Cô Trí Châu                         $5,000
Đinh Ngọc Dung PD:
Chơn Phương Nhẫn 
và Đinh Thu Nguyệt
PD Chơn Thiện Hòa                $5,000
Trương Thị Minh Hoa              $5,000
Chơn Phương Tịnh                $5,000
Bích Văn Nguyễn                   $5,000
Gia đình sư cô Hiền Phúc     $5,000
Joanna Kimmy Pham           $20,000
Saigon Lle                            $5,000
Chánh Tâm Thuần              $5,000
Davis Trương GĐ Diệu Phương $5,000
Hòa Thượng Chùa Liên Hoa      $5,000
Hòa Thượng Thông Hải             $20,000
Một Thượng Tọa Vô Danh         $5,000.
Gia đình Thầy Đăng Đại An       $,5,000.
Sư Cô Thiền Hỉ                          $5,000
Sư Cô Thiền An                         $5,000
Trực Tâm & Chơn An                $5,000
Gia đình Đăng Đại Dũng           $5,000.
Gia đình cô Chơn Phương, TX $10,000.
GĐ Tâm Trang Trần và Thịnh   $5,000.
GĐ Hoa T Hang & Hong T Tong $5,000
Phật tử chùa Phật Quang,Canada $10,000.Canada
Phật tử Nguyễn Thị Bé, Canada     $5,000 Canada
Phật tử Chơn Nguyện Phát             $5,000
GĐ: Ưng Quyền và Hồ Thị Yến Duyên $5,000.
GĐ: Thầy Đăng Trí                                $20,000.
James Việt Trần                                    $5,000.
Bích Nguyễn Trustee                            $5,000.
Bác Sĩ  Thanh                                       $5,000.
Đạo Hữu Chánh Hiệp                           $5,000.
Phật Tử Diệu Hoa                                $5,000.
Hùng Nguyễn                                       $5,000.
Vô danh                                               $12,000.
D.Nguyen San Jose                             $5,000.
Tuệ Quang, Từ Hạnh, Tuệ Minh          $5,000.
Phật Tử Canada chùa Phật Quang     $5,000.
Richard D.J.IZbicki & Kim L.Zbicki      $5,000.
Diệp Lam & Loc Nguyen                     $5,000.
Huyen Van Family                              $5,000.
Richard J Izbicki                                 $5,000.
Ho T Ut                                              $5,000.
Lena V Le                                          $5,000.
Lan Nguyen                                       $5,000.
HT: Thích Thông Hải                         $5,000.
Vô Danh                                            $10,000
Chánh Bảo Quang                            $5,000
Mr.Anh Nguyen Canada                  $5,000 Canada
EE H Wong Canada                        $5,000 Canada
Mr. Ba V Le Canada                        $5,000 Canada
Per Hai Phuoc Le Canada              $6,300 Canada
World Travel                                  $2,500 USD
 
 
Thể loại: