Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

KHÓA TU PHẢN QUAN TỰ KỶ

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC
(Thứ hai, ngày: 12 - 05 đến 16 - 05- 2014 )
 • 4:00 AM - Thức chúng    
 • 4:30 AM - 06:00 AM: Toạ Thiền
 • 6:40 AM - Tiểu Thực:
 • 8:30 AM   - Tụng Kinh: Sám Hối
 • 9:30 AM  -  10:30 AM: Toạ Thiền 
 • 10:30 AM  -11:00 PM: Thiền hành
 • 11:40 AM  - Thọ trai
 • 1:00 PM - 2:00 PM: Chỉ tịnh
 • 2:30 PM  - 3:30 PM : Tọa thiền    
 • 3:30 PM  - 4:00 PM : Thiền hành   
 • 5:00 PM - Tụng Kinh, Sám Hối    
 • 6:00 PM  - Dược thực
 • 8:00 PM - 9:00 PM: Toạ Thiền
 • 10:00 PM - Chỉ tịnh