Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Giỗ Tổ lần thứ 40 - Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa

Sáng ngày 20 tháng chạp Nhâm Thìn (nhằm 31/01/2013). chư Tôn đức Tăng , Ni và Phật tử huân tập đông đủ về Tổ đình, TV Đại Đăng thành kính, trang nghiêm khai lễ cúng giỗ tổ lần thứ 40 cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa. Buổi lễ chính thức bắt đầu với các nghi thức tụng kinh, dâng hương, dâng trà, toàn thề chư Tăng, Ni và Phật tử thành tâm hướng về Tổ sư đảnh lễ cúng dường. Thượng Tọa Thích Tuệ Giác trụ trì Tổ Đình Thiền Viện Đại Đăng, đã tuyên đọc công hạnh Tổ sư tóm lược cuộc đời và sự nghiệp của cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa để hàng hậu học luôn nhớ công ơn Tổ sư. TV Đại Đăng xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ