Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG BÁO - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU và LỄ TỰ TỨ NGÀY 03/9/2017

ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN  THÔNG BÁO

          Đại Lễ Vu Lan PL.2561 - DL.2017          

     THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG     

    NGÀY 03/09/2017

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Vào ngày Chủ nhật 03 tháng 09 năm 2017, Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin trân trọng kính mời toàn thể Quý Phật Tử cùng Quý vị Đồng Hương xa gần trở về Thiền Viện để tham dự Đại Lễ Vu Lan.

 

                                 

CHƯƠNG TRÌNH

1- Buổi sáng:

08:0AM :  Phật tử vân tập về Thiền Viện .

08:45 AM :  Phật tử trang nghiêm đạo tràng.

09:00 AM :  Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm Lễ đài

 • Thông qua chương trình
 • Niệm Phật cầu gia bị
 • Tuyên bố lý do
 • Giới thiệu thành phần tham dự
 • Lời khai mạc
 • Lễ dâng hoa cúng dường
 • Khóa lễ Vu Lan
 • Hoài niệm Vu Lan
 • Lễ cài hoa hồng
 • Chương trình văn nghệ
 • Chư Tôn Đức Tăng ban đạo từ

11:40 AM :   Thọ trai .

2 - Buổi chiều:

 2:00 PM  :   Lễ Quy Y Tam Bảo

 3:30 PM :    Lễ Tự Tứ

 5:00 PM  :   Hoàn mãn

Trân trọng kính báo!

Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng

 

 

 

 

Thể loại: