Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Các Bài Pháp Của Chư Tôn Đúc

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo đức tư cách cá nhân 1
Đạo đức tư cách cá nhân 2
Cứu Cánh Của Đạo Phật
Mạch Sống Của Thiền
Nhân Quả
Tam Độc
Trực Giác Bát Nhã
Tứ Vô Lượng Tâm
Tùy duyên T45p109
Tùy duyên T45p209
Thường thấy lại mình T03p110
Thường thấy lại mình T03p210
Hỷ Xả
Kinh Pháp Cú
Khai Ngộ Phật Tri Kiến
Khởi Điểm Là Chổ Đến
Kinh 42 Chương
Thiền Trong Cuột Sống Hằng Ngày
Cuột Đời Tương Đối
Truyền Gia Bảo T1
Kinh Lăng Nghiêm T1
Truyền Gia Bảo T2
Sống Tỉnh Thức
Kinh Lăng Nghiêm T2
Sự Nghiệp
Xuân Thiền T1
Xuân Thiền T2
Tâm Tương Ưng
Trồng Hoa Trên Đá
Tu Phật
Phật Pháp Nhiệm Mầu
Hỏi Đáp
Xưa Nay Không Một Vật
Bài Pháp Cho Người Bệnh
Ở Đời Vui Đạo
Khóa Tu Thiền TV Chơn Tâm T1
Hỷ Xả
Biết Và Không Biết
Con Mắt Nhìn Đời
Mặc Kệ Nó
Mười Bức Tranh Chăn Trâu -T1
Mười Bức Tranh Chăn Trâu -T2
Mộng
Chăn Trâu
Tự Độ Mình
Thiền Trong Mổi Phút
Thiền Là Giải Trừ Kiến Thức
Sống Và Chết
Dụng Công Ngồi Thiền
Về Thăm Đất Phật Video 1
Về Thăm Đất Phật Video 2
Về Thăm Đất Phật Video 3
Về Thăm Đất Phật Video 4
Phật Ngọc Hòa Bình Về VN Tập 1 Video
Phật Ngọc Hòa Bình Về VN Tập 2 Video
Phật Ngọc Hòa Bình Về VN Tập 3 Video
Kinh 42 Chương Video
Về Thăm Đất Phật Video 5
Về Thăm Đất Phật Video 6
Về Thăm Đất Phật Video 7
Về Thăm Đất Phật Video 8
Trúc Lâm Phụng Hoàng Tập 1 Video
Trúc Lâm Phụng Hoàng Tập 2 Video
Trúc Lâm Phụng Hoàng Tập 3 Video
Trúc Lâm Phụng Hoàng Tập 4 Video
Về Thăm Đất Phật Video 9
Về Thăm Đất Phật Video 10
Về Thăm Đất Phật Video 11
Về Thăm Đất Phật Video 12
Về Thăm Đất Phật Video 13
Thiền Viện Linh Chiếu Tập 1 Video
Thiền Viện Linh Chiếu Tập 2 Video
Về Thăm Đất Phật Video 14
Về Thăm Đất Phật Video 15
Về Thăm Đất Phật Video 16
Về Thăm Đất Phật Video 17
Về Thăm Đất Phật Video 18
Về Thăm Đất Phật Video 19
Phật Ngọc Hòa Bình Về VN Tập 4 Final Video
Về Thăm Đất Phật Video 20
Về Thăm Đất Phật Video 21
Về Thăm Đất Phật Video 22
Về Thăm Đất Phật Video 23
Về Thăm Đất Phật Video 24
Về Thăm Đất Phật Video 25
Về Thăm Đất Phật Video 26
Về Thăm Đất Phật Video 27
Trúc Lâm Bạch Mã Tập 1 Video
Trúc Lâm Bạch Mã Tập 2 Video
Về Thăm Đất Phật Video 28
Trúc Lâm Bạch Mã Tập 3 Video
Trúc Lâm Bạch Mã Tập 4 Video
Về Thăm Đất Phật Video 29
Thập Đại Đệ Tử
Thập Đại Đệ Tử 2
Về Thăm Đất Phật Video 30
Về Thăm Đất Phật Video 31
Về Thăm Đất Phật Video 32
Thập Đại Đệ Tử 3
Thập Đại Đệ Tử 4
Về Thăm Đất Phật Video 33
Về Thăm Đất Phật Video 34
The Heart Sutra Part 1
The Heart Sutra Part 2
The Heart Sutra Part 3
Về Thăm Đất Phật Video 35
The Heart Sutra Part 4
Trời Mây Tập 1
Trời Mây Tập 2
Trời Mây Tập 3
Tụnh Kinh Bát Nhả Ba La Mật Đa
Thập Đại Đệ Tử 5
The Great Buddha of Kamakura
Thập Đại Đệ Tử 6
Về Thăm Đất Phật Video 36
Về Thăm Đất Phật Video 37
Bát Khổ
Về Thăm Đất Phật Video 38
Về Thăm Đất Phật Video 39
Thập Đại Đệ Tử 7
Chùa Cổ Việt Nam - 1
Vào Cửa Không - Tập 1
Vào Cửa Không - Tập 2
Vào Cửa Không - Tập 3
Thập Đại Đệ Tử 8
Vào Cửa Không - Tập 4
Chùa Cổ Việt Nam - 2
Nuôi Dưởng Chí Tu
Tìm Ngọc Như Ý - Tập 1
Tìm Ngọc Như Ý - Tập 2
Tìm Ngọc Như Ý - Tập 3
Thập Đại Đệ Tử 9
Chút Tết Hòa Thượng Ân Sư - 2008
Bhutan (Shangri-La)
Chút Tết Hòa Thượng Ân Sư Tập 2 - 2008
Hoa Yên Tử
Chùa Cổ Việt Nam - 3
Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều T1
Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều T2
Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều T3
Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều T4
Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều T5
Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều T6
Phật Sự Như Huyễn
Thiền Viện Chơn Tâm Tập 1
Nhân Quả
Thiền Viện Chơn Tâm Tập 2
Thiền Viện Chơn Tâm Tập 3
Thiền Viện Chơn Tâm Tập 4
Hoa Sen
Nothing But Everything
Kinh Pháp Cú - Tập 1
Kinh Pháp Cú - Tập 2
Kinh Pháp Cú - Tập 3
Kinh Pháp Cú - Tập 4
Thất Pháp Tài
Temple of Angkor - T1
Bàng Uẩn Thi Kệ
Cuột Đời Của Đức Phật Thích Ca - Tập 1
Cuột Đời Của Đức Phật Thích Ca - Tập 2
Ganges River
Thăm Quan Trung Quốc - Tập 1
Thăm Quan Trung Quốc - Tập 2
Tu Là Hoan Hỷ
Thăm Quan Trung Quốc - Tập 3
Hòa Thượng Ân Sư Về Thăm Quê Nhà - Tâp 1
Tánh Duyên Khởi Của Bát Nhã
Thăm Quan Trung Quốc - Tập 4
Thân Kiến
Hòa Thượng Ân Sư Về Thăm Quê Nhà - Tâp 2
Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca - Tập 3
Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca - Tập 4
Thường Biết Lỗi Mình - HT Đắc Huyền
Hô Chuông - TV Thường Chiếu
Hòa Thượng Ân Sư Về Thăm Quê Nhà - Tâp 3
What is Nirvana ?
Sư Ông Làng Mai
Hải Quý Tiếc Hiện Tại
Hòa Thượng Ân Sư Về Thăm Quê Nhà - Tâp 4
The Great Bell Chant
Hòa Thượng Ân Sư Về Thăm Quê Nhà - Tâp 5
Phật Pháp Không Rời Thế Gian
Vajra Sky Over Tibet
Vajra Sky Over Tibet - T2
Vajra Sky Over Tibet - T3
Cuột Đời Của Đức Phật Thích Ca - Tập 5
Cuột Đời Của Đức Phật Thích Ca - Tập 6
Lòng Từ Bi - Tập 1
Lòng Từ Bi - Tập 2
Thiền Viện Trúc Lâm - Tp 1
Thiền Viện Trúc Lâm - Tp 2
Hòa Thượng Ân Sư Về Thăm Quê Nhà - Tâp 6
The Mindful Way - Ajahn Chah
Trần Thái Tông - Kim Cang Tam Muội Tập 1
Trần Thái Tông - Kim Cang Tam Muội Tập 2
Kinh Kim Cang - Video 1
Lễ Vu Lan 2010
Nhị nhập tứ hạnh
Nuôi dưỡng chí tu
Thất pháp tài
Tu là hoan hỷ
Thân kiến
Lể Khánh Thành TVTL Trí Đức
Cửa Không
Cuộc đời Đức Phật
Mừng Phật Đản Phật giáo Hàn Quốc 1
Mừng Phật Đản Phật giáo Hàn Quốc 2
Mừng Phật Đản Phật giáo Hàn Quốc 3
Mừng Phật Đản Phật giáo Hàn Quốc 4
Mừng Phật Đản Phật giáo Hàn Quốc 5
Mừng Phật Đản Phật giáo Hàn Quốc 6
Mừng Phật Đản Phật giáo Hàn Quốc 7
Mừng Phật Đản Phật giáo Hàn Quốc 8
Nhân quả
Người chiến thắng
Ba hạng người trong đời
An vui ngay hiện tại
Kinh nhân duyên - 1
Kinh nhân duyên - 2
Ý Nghĩa Phật Giáng Trần - 1
Ý Nghĩa Phật Giáng Trần - 2
Ý Nghĩa Phật Giáng Trần - 3
Ý Nghĩa Phật Giáng Trần - 4
Ý Nghĩa Phật Giáng Trần - 5
Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức - Tập 1
Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức - Tập 2
Tibetan Buddists
Tìm Ngọc Như Ý - T1
Tìm Ngọc Như Ý - T2
Tìm Ngọc Như Ý - T3
Tìm Ngọc Như Ý - T4
The Essence of Meditation - T1
The Essence of Meditation - T2
Lời Nhắc Nhở Của H.T. Ân Sư
Tu Hành Tại Thánh Thành
Tròn Đồng Thái Hư -T1
Tròn Đồng Thái Hư -T2
Tất Cả Các Pháp Điều Là Phật Pháp - T1
Tất Cả Các Pháp Điều Là Phật Pháp - T2
Phương Pháp Tọa Thiền - T1
Phương Pháp Tọa Thiền - T2
Gương hạnh người xưa
Tham vấn Phật pháp
Thiền định không ngừng và tin sâu nhân quả
Luật nhân quả
Nói về đức
Chánh niệm về lời nói
Bổ Túc 10 Mục Tranh Chăn Trâu -T1
Bổ Túc 10 Mục Tranh Chăn Trâu -T2
Bổ Túc 10 Mục Tranh Chăn Trâu -T3
Phật Pháp Khác Với Thế Giang - T1
Phật Pháp Khác Với Thế Giang - T2
Phật Pháp Khác Với Thế Giang - T3
Bodh Gaya
The Buddha - T1
The Buddha - T2
The Buddha's Last Words
Cội Gốc Của Đạo Phật - T1
Cội Gốc Của Đạo Phật - T2
Làm sao hết khổ đau
Lỗi lầm
Quảng bác tiên nhơn
Cư trần lạc đạo
Thể loại: